image-2
Utdanning

Vil snikinnføre uønsket eksamensform mot faglige råd

Stortinget spør Melby om faglig grunnlag for at elever ikke lenger skal få vise grunnleggende regneferdigheter på eksamen.
AVRedaksjonen
04. desember, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Faglærere varslet i oktober Norsk Lektorlag om at Utdanningsdirektoratet er i ferd med å endre selve faget med sin ensidige bestemmelse om ny matematikkeksamen.

Direktoratet vil uten forvarsel eller involvering tvinge gjennom at neste eksamen i matematikk skal være heldigital og med alle hjelpemidler tillatt. Dermed utraderer direktoratet todelt eksamen som lar eleven vise regneferdigheter uten hjelpemidler.

Stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp), som selv er utdannet realfagslektor, har etterspurt det faglige grunnlaget for avgjørelsen.

I sitt svar gir ikke kunnskapsminister Guri Melby (V) noen faglig begrunnelse for eksamensendringen. Hun skriver: «Fordi eksamen skal gjennomføres i det nye gjennomføringssystemet skal eksamensoppgavene i disse fagene også løses digitalt (…)»

– Det finnes ingen gode faglige begrunnelser for at elevene skal kunne bruke hjelpemidler under hele matematikkeksamen, sier Rita Helgesen, som leder Norsk Lektorlag.

– Lærerorganisasjonene og fagmiljøet har heller ikke fått noen mulighet til å påvirke. Det er kritikkverdig. I denne saken må kunnskapsminister Guri Melby instruere Utdanningsdirektoratet om å snu. Selvsagt må eksamen i fagfornyelsen også la alle elever få vise hva de kan i matematikk, legger hun til.

«Både læreplanene, eksamensordningene og endringer i vurderingsforskriften har vært på høring», skriver kunnskapsministeren også i svaret.

Fagmiljøet ved Matematikksenteret har utviklet eksempeloppgavene i ny matematikkeksamen. De fikk dette oppdraget etter at direktoratet hadde bestemt seg for at ny digital gjennomføringsløsning også skulle bety at elevene får tilgang til alle hjelpemidler gjennom hele eksamen. Verken fagmiljøet eller fagforeningene har fått uttale seg om denne eksamensformen er egnet for faget.

Forskjellige svar til Stortinget og i Aftenposten

Realfagslektor og stortingsrepresentant Marit Strand ber statsråden om svar på hvilket grunnlag endringen i eksamen er fattet på. I svaret til Stortinget skriver Melby: «Jeg kan forsikre representanten Strand om at vi er opptatt av å involvere organisasjoner og fagmiljøer på en god måte.»

Men da Aftenposten samtidig spurte om Utdanningsdirektoratet har lyttet til innspill fra fagmiljøet i matematikk før det ble bestemt at eksamen skulle være heldigital og med alle hjelpemidler, bekreftet divisjonsdirektør Skillinghaug at ikke alle beslutninger ble fremlagt fagmiljøer i forkant.

Det handler om elevene

Norsk Lektorlag og Utdanningsforbundet står samlet i denne saken. I et felles brev til Kunnskapsdepartementet viser fagforeningene til tilbakemeldinger fra faglærere og medlemmer om hvor viktig det er at elevene får vist det de kan i faget.

Det får ikke elevene i en heldigital eksamen med alle hjelpemidler tillatt, fordi de ikke får vist utregninger. Spesielt faglig svake elever står i fare for å ikke få vist noe av det de kan.

Lektorlaget og Utdanningsforbundet skriver:

«I dette konkrete tilfellet vi det si at Utdanningsdirektoratet ikke bør gjøre endringer i eksamensoppgavene i matematikk for videregående som ikke er drøftet med partene og diskutert i fagmiljøene på forhånd. Dette inkluderer beslutningen om å avskaffe to-delt eksamensordning og å innføre et prinsipp om at elevene skal ha alle hjelpemidler tilgjengelig under hele prøven.»

Eksamen påvirker hele undervisningen

Helgesen understreker at dette handler også om mer enn eksamenssituasjonen: Eksamensordningen påvirker opplæringen gjennom hele skoleåret. Når elever på eksamen ikke lenger kan vise utregninger og hvordan de har kommet frem til svaret, må skolene tilpasse undervisningen til dette. Dessuten har mange skoler allerede kjøpt inn læremidler som er laget for en annen eksamensform enn den direktoratet annonserte i september.

Dette påvirker også det videre studieløpet til elevene. Høyere utdanning trenger studenter med godt grunnlag i matematikk. Nye studenter er ofte for dårlige i det matematiske basisspråket algebra, og nettopp algebra måles uten hjelpemidler på eksamen.

Rammer de faglig svakeste elevene hardest

Lektorlaget sendte en bekymringsmelding til Utdanningsdirektoratet allerede i oktober. I svaret skriver Utdanningsdirektoratet:

«Den nye læreplanen og våre metodiske vurderinger tilsier at eksamen i matematikk kan gjennomføres med alle hjelpemidler tillatt. Spørsmålet om hva som er en god eksamen som gir elevene anledning til å vise sin kompetanse er for oss et annet enn om eksamen skal være todelt eller ei.»

– Alle har fått med seg at elevene med ny læreplan skal kunne utforske, løse problemer og se sammenhenger i og mellom fag. Men skal du klare det, må de grunnleggende ferdighetene være på plass. Fjernes eksamensdelen uten hjelpemidler, vil elevene som vanligvis får karakterene 3 og 4 stå i fare for å stryke. De får ikke vist grunnleggende matematikk-ferdigheter, og de har heller ikke kunnskapen til å løse de sammensatte langsvarsoppgavene, påpeker Rita Helgesen.

Helgesen deltok i eksamensgruppa som ba direktoratet vurdere om enkelte eksamener, eller deler av eksamener i enkelte fag, trenger mer eller mindre tilgang til hjelpemidler, eller bør besvares uten hjelpemidler. I den vurderingen skulle fagets egenart og kompetansemål i læreplanen vektlegges. Lektorlaget mener dette ikke har skjedd.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamenfagfornyelsenmatematikkeksamenvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...