image-9
Utdanning

Å fjerne todelt eksamen vil ramme de faglig svake

Utdanningsdirektoratet vil fjerne todelingen av eksamen. Norsk Lektorlag har sendt bekymringsmelding.
AVRedaksjonen
21. oktober, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Med fagfornyelsen er skolefagenes innhold fornyet, og det gir nye eksamensoppgaver. Da Utdanningsdirektoratet nylig publiserte de første eksempeloppgavene til eksamen i matematikk og engelsk for Vg1 våren 2021, ble det kjent at direktoratet vil gå bort fra den veletablerte todelingen av eksamen i matematikk, der alle elever får like muligheter til å vise hva de kan også uten hjelpemidler.

Direktoratet har så langt forklart endringen med at kravet til universell utforming gjør at hele eksamen må være digital.

faktaboks

SVAR

Noen fag i grunnskolen og videregående har todelt eksamen med begrenset tilgang til internett. Da har eleven tilgang til ulike typer hjelpemidler i del to (ingen i del én). For grunnskolen gjelder dette eksamen i matematikk. For videregående gjelder dette eksamen i matematikk, fysikk, kjemi, biologi og samfunnsøkonomi.

– Med todelt skriftlig eksamen, med og uten hjelpemidler, får alle elever bedre muligheter til å vise hva de kan, sier Lektorlagets leder Rita Helgesen.

Hun har tidligere deltatt i Kunnskapsdepartementets eksamensgruppe, og reagerer på at endringene foreslås uten tydelige prosesser for involvering og forankring.

– Både Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har vært flinke til å involvere lektorenes og lærernes organisasjoner, derfor er det overraskende at disse store endringene publiseres uten gode prosesser i forkant, sier Helgesen.

Lektorlaget mener eksamensordningen skal ha oppgavetyper som gjør det mulig for elever på alle nivåer å vise kunnskap og kompetanse. Todelt skriftlig eksamen, med og uten hjelpemidler, måler kompetanse godt på alle nivåer og bør innføres i alle fag der det er mulig.

– Vi har ikke sett gode faglige begrunnelser for å gå bort fra todelt eksamen i matematikk, de samme signalene får vi fra fagmiljøene i matematikk, sier Helgesen.

Hun peker på flere argumenter for hvorfor det er viktig å beholde todelt eksamen:

 • Todelt eksamen er mer rettferdig. Øvelse med ulike type hjelpemidler gir fort ulike forutsetninger for å løse oppgavene.
 • Todelt eksamen gir bedre forutsigbarhet for elevene, enn hvis de bare får oppgavetypen som normalt gis med hjelpemidler.
 • Med todelt eksamen begynner ikke elevene å stresse med å slå opp når hjelpemidler ikke er nødvendig.
 • Hvis hele eksamen skal ha hjelpemidler blir det vanskeligere for fagmiljøene å lage oppgaver og opprettholde et ønsket nivå på oppgavene.

Fagmiljøet støtter todelt eksamen

– Det matematiske fagmiljøet peker på todelt eksamen som den enkleste måten for elevene å vise grunnleggende regnetekniske ferdigheter i matematikk. Når vi vet at slike grunnleggende regneferdigheter er viktige for dypere forståelse i faget, og at det å vise utregninger i en slik del av eksamen nettopp fremmer kvaliteter UH-sektoren etterlyser hos begynnerstudentene, altså gjør dem studieforberedte, vil det være et stort feilgrep å prøve å fjerne todelt eksamen, sier Helgesen.

Hun har allerede tatt saken opp med kunnskapsminister Guri Melby.

Også i engelskfaget melder Norsk Lektorlags fagutvalg om uavklarte spørsmål. Det gjelder både hvordan elevene kan vise kompetanse på et lavt nivå, hvordan de ulike delene skal vektes mot hverandre, og om eksamenskandidatene skal vise at de kan snakke engelsk.

Lektorlaget har sendt Utdanningsdirektoratet bekymringsmelding om forslaget til eksamensendring:

Hva mener Lektorlaget om vurdering?

Norsk Lektorlag er opptatt av at eksamens- og vurderingssystemene i norsk skole må være pålitelige og sikre at elevene vurderes på likt grunnlag. Det er viktig at hver elev blir vurdert ut fra sin faktiske kunnskap i faget.

 • Eksamensordningene skal ha oppgavetyper som gjør det mulig for elever på alle nivåer å vise kunnskap og kompetanse.
 • Todelt skriftlig eksamen, med og uten hjelpemidler, kan bedre måle kompetanse på alle nivåer og bør innføres i alle fag der det er mulig.
 • Både standpunktvurdering og alle eksamensformer skal være en individuell vurdering av elevens kunnskaper og ferdigheter i faget.
 • Eksamensordninger og oppgaveutforming må sikre at det er eleven selv som får vist sin faktiske kunnskap og kompetanse i faget.
 • Nasjonale vurderingskriterier og -normer for både eksamens- og standpunktkarakterer må bli mer presise. Lokalgitt eksamen trenger tydelige nasjonale retningslinjer.

  Lektorlagets utdanningspolitiske program (lenke)

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamenfagfornyelsenmatematikkeksamenvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...