image-7
Utdanning

Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen

– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefaler å avskaffe eksamen i grunnskolen, forutsatt at man lager varige strukturer for kvalitetssikring av standpunktkarakterer.
AVRedaksjonen
13. november, 2023

I dag ble kvalitetsutviklingsutvalgets NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling publisert. Lektorlagets fagsjef for utdanning Wenche Bakkebråten Rasen har vært medlem i utvalget.

– Jeg mener eksamen i grunnskolen er viktig, og bør beholdes. Den nye fullføringsretten i videregående opplæring rokker ikke ved dette. Eksamen gir elevene muligheter til å vise kompetansen sin i flere vurderingsformer og til å bli vurdert av eksterne sensorer, sier Rasen.

– Eksamen skaper også et tolkningsfellesskap for lærerne om vurdering gjennom sensurarbeidet. For elevene kan eksamen være både lærings- og motivasjonsfremmende, legger hun til.

Viser til standpunktkarakter

Utvalgets oppdrag var å foreslå endringer i dagens prøver, verktøy og datakilder med mål om å legge bedre til rette for kvalitetsutvikling i skolen.

Utvalgets flertall mener pålitelig informasjon om elevens læring kan bli ivaretatt gjennom å øke kvaliteten på standpunktkarakterene.

Lektorlagets representant Rasen har vært en pådriver for kvalitetssikring av standpunkt og har foreslått at kun lærere med fordypning i faget, skal kunne sette standpunktkarakter. I tillegg ønsker Lektorlaget å styrke eksamensinstituttet.

–Lektorlaget mener det er nødvendig å beholde eksamen både i grunnskolen og i videregående opplæring, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.

– Eksamenskarakterer gir viktig informasjon om elevens faglige nivå og er grunnlaget for opptak til videregående opplæring og til høyere utdanning. Fellesskolen trenger kvalitetssikringen og likebehandlingen som sentralgitte eksamener og eksterne sensorer gir, sier hun.

Nyhuus understreker at sensorerfaring er et av de viktigste, om ikke det viktigste, bidraget i lærernes vurderingskompetanse:

–Vi som underviser og setter standpunkt, trenger at noen kikker oss i kortene. Vi trenger skolering og et vurderingsfellesskap utenfor skolen vi jobber på, og som sensorer møter vi andre lærere og vurderer elever fra andre skoler.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamensensor

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...
Utdanning
Folk flest vil ha faglig sterkere lærere
En fersk undersøkelse fra Lektorlaget viser at et stort flertall av befolkningen ønsker at de som underviser, skal ha mer faglig fordypning enn dagens minstekrav.