image-5
Utdanning

Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen

– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefaler å avskaffe eksamen i grunnskolen, forutsatt at man lager varige strukturer for kvalitetssikring av standpunktkarakterer.
AVRedaksjonen
13. november, 2023

I dag ble kvalitetsutviklingsutvalgets NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling publisert. Lektorlagets fagsjef for utdanning Wenche Bakkebråten Rasen har vært medlem i utvalget.

– Jeg mener eksamen i grunnskolen er viktig, og bør beholdes. Den nye fullføringsretten i videregående opplæring rokker ikke ved dette. Eksamen gir elevene muligheter til å vise kompetansen sin i flere vurderingsformer og til å bli vurdert av eksterne sensorer, sier Rasen.

– Eksamen skaper også et tolkningsfellesskap for lærerne om vurdering gjennom sensurarbeidet. For elevene kan eksamen være både lærings- og motivasjonsfremmende, legger hun til.

Viser til standpunktkarakter

Utvalgets oppdrag var å foreslå endringer i dagens prøver, verktøy og datakilder med mål om å legge bedre til rette for kvalitetsutvikling i skolen.

Utvalgets flertall mener pålitelig informasjon om elevens læring kan bli ivaretatt gjennom å øke kvaliteten på standpunktkarakterene.

Lektorlagets representant Rasen har vært en pådriver for kvalitetssikring av standpunkt og har foreslått at kun lærere med fordypning i faget, skal kunne sette standpunktkarakter. I tillegg ønsker Lektorlaget å styrke eksamensinstituttet.

–Lektorlaget mener det er nødvendig å beholde eksamen både i grunnskolen og i videregående opplæring, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.

– Eksamenskarakterer gir viktig informasjon om elevens faglige nivå og er grunnlaget for opptak til videregående opplæring og til høyere utdanning. Fellesskolen trenger kvalitetssikringen og likebehandlingen som sentralgitte eksamener og eksterne sensorer gir, sier hun.

Den viktige sensorerfaringen

Nyhuus understreker at sensorerfaring er et av de viktigste, om ikke det viktigste, bidraget i lærernes vurderingskompetanse:

– Vi som underviser og setter standpunkt, trenger at noen kikker oss i kortene. Vi trenger skolering og et vurderingsfellesskap utenfor skolen vi jobber på, og som sensorer møter vi andre lærere og vurderer elever fra andre skoler, sier hun.

Kvalitetsutviklingsutvalget har også foreslått å forsterke sensorskoleringen. Lektorlagets representant i utvalget var pådriver for noen forslag som Utdanningsforbundet, Sametinget, Skolenes Landsforbund og Elevorganisasjonen ble med på:

  • Sensorhonorar og tid per besvarelse må økes.
  • Det settes et tak for hvor mange besvarelser en sensor kan vurdere per eksamenskode.
  • Lærerorganisasjonene skal ha forhandlingsrett om satser for sensorhonorar og tid avsatt per besvarelse, og at det skal forhandles direkte med Kunnskapsdepartementet.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamenkvalitetsutviklingsutvalgetsensor

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Etterlyser handling for ChatGPT-bruk i skolen
For et år siden ba Lektorlaget Kunnskapsdepartementet om bistand til håndtering av ChatGPT. – Som vi advarte mot for ett år siden, er det blitt mye juks, og elevene går glipp av viktig opplæring. Når ...
Utdanning
Søk om plass på Nobelinstituttets lærerkurs
Hvert år holder Nobelinstituttet lærerkurs for lektorer og lærere i grunnskole og videregående som underviser i samfunnsfag, historie og lignende. Dette er en unik anledning til faglig påfyll.
Utdanning
Dagens fraværsgrense bør bestå
– Vi støtter forslaget om å beholde dagens fraværsgrense på 10 prosent. Samtidig er Lektorlaget skeptiske til å erstatte legeerklæring med egenmelding ved helsefravær, sier Lektorlagets leder Helle Ch...