Forhandlingsleder for Akademikerne kommune Tonje Leborg og forhandlingleder for KS Hege Mygland undertegner protokoll for hovedavtalen. Bilde.
Forhandlingsleder for Akademikerne kommune Tonje Leborg og forhandlingleder for KS Hege Mygland. Foto: Akademikerne
Arbeid

Enighet med KS om hovedavtale

Akademikerne og de andre partene i KS-området har kommet til enighet i hovedavtaleforhandlingene. Den nye avtalen varer ut 2025.
AVRedaksjonen
08. desember, 2023

I den reviderte hovedavtalen er det klargjort at tillitsvalgte og ledere på alle nivåer jevnlig skal få oppfølging og opplæring for å sikre en god forståelse av hovedavtalen.

Samtidig er partene enige om et sentralt partssamarbeid. Dette skal på blant annet tillitsvalgtes rettigheter og rammevilkår.

– Et godt partssamarbeid lokalt i kommunene er avgjørende for gode og trygge arbeidsplasser slik at våre medlemmer kan gjøre sitt aller beste for innbyggerne i kommunene. Da må rammene til de tillitsvalgte være gode, sier forhandlingsleder for Akademikerne kommune Tonje Leborg.

KI og digitalisering

Partene er også enige om å etablere et sentralt samarbeid om digitalisering. Målet er å finne gode løsninger på samarbeid ved oppstart og gjennomføring av nasjonalt digitaliseringsarbeid.

– Digitalisering generelt og KI spesielt endrer måten vi alle jobber på, spesielt høyt utdannede. Derfor er det viktig å ha et godt samarbeid som legger til rette for at man kan gjennomføre omstillinger og endringer på en god måte – til det beste for både ansatte og innbyggere, sier Leborg.

Hovedavtalen inneholder spillereglene

Hovedavtalen kalles gjerne arbeidslivets grunnlov, og inneholder de grunnleggende spillereglene for hvordan samarbeid skal foregå både mellom partene sentralt og ute på arbeidsplassene. Avtalen inneholder også regler for hvordan tillitsvalgte kan delta og påvirke beslutninger.

Hovedavtalen tar for seg forhold som ikke er lovfestet, men omhandler ikke lønns- og arbeidsvilkår. Hvert tariffområde har egen hovedavtale.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
hovedavtalentillitsvalgt

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Lektorlaget foreslår egen fraværsmodell
Lektorlaget mener ingen av alternativene til nye fraværsregler for videregående fra Utdanningsdirektoratet holder mål. – Vi ønsker en justering av dagens modell, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Le...
Nyheter
– Steng bakdøra til klasserommet for godt
– Fjern unntaksmuligheten som gjør at ufaglærte kan ansettes som lærer, sa Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høringen om endringer i opplæringsloven.
Arbeid
Skal undersøke mobilbruk i arbeidslivet
Mange lektorer opplever at skolen har uklare eller ingen retningslinjer for bruk av privat mobiltelefon i jobben. Nå skal arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene starte et arbeid for å se på utfor...