Forhandlingsleder for Akademikerne kommune Tonje Leborg og forhandlingleder for KS Hege Mygland undertegner protokoll for hovedavtalen. Bilde.
Forhandlingsleder for Akademikerne kommune Tonje Leborg og forhandlingleder for KS Hege Mygland. Foto: Akademikerne
Arbeid

Enighet med KS om hovedavtale

Akademikerne og de andre partene i KS-området har kommet til enighet i hovedavtaleforhandlingene. Den nye avtalen varer ut 2025.
AVRedaksjonen
08. desember, 2023

I den reviderte hovedavtalen er det klargjort at tillitsvalgte og ledere på alle nivåer jevnlig skal få oppfølging og opplæring for å sikre en god forståelse av hovedavtalen.

Samtidig er partene enige om et sentralt partssamarbeid. Dette skal på blant annet tillitsvalgtes rettigheter og rammevilkår.

– Et godt partssamarbeid lokalt i kommunene er avgjørende for gode og trygge arbeidsplasser slik at våre medlemmer kan gjøre sitt aller beste for innbyggerne i kommunene. Da må rammene til de tillitsvalgte være gode, sier forhandlingsleder for Akademikerne kommune Tonje Leborg.

KI og digitalisering

Partene er også enige om å etablere et sentralt samarbeid om digitalisering. Målet er å finne gode løsninger på samarbeid ved oppstart og gjennomføring av nasjonalt digitaliseringsarbeid.

– Digitalisering generelt og KI spesielt endrer måten vi alle jobber på, spesielt høyt utdannede. Derfor er det viktig å ha et godt samarbeid som legger til rette for at man kan gjennomføre omstillinger og endringer på en god måte – til det beste for både ansatte og innbyggere, sier Leborg.

Hovedavtalen inneholder spillereglene

Hovedavtalen kalles gjerne arbeidslivets grunnlov, og inneholder de grunnleggende spillereglene for hvordan samarbeid skal foregå både mellom partene sentralt og ute på arbeidsplassene. Avtalen inneholder også regler for hvordan tillitsvalgte kan delta og påvirke beslutninger.

Hovedavtalen tar for seg forhold som ikke er lovfestet, men omhandler ikke lønns- og arbeidsvilkår. Hvert tariffområde har egen hovedavtale.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
hovedavtalenkstillitsvalgt

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Krever kompensasjon for stadig større klasser
Forhandlingene om arbeidstidsavtalen i skolen startet fredag 1. desember. – Det viktigste for Lektorlaget er at våre medlemmer må bli kompensert for stadig flere elever i klasserommet. Dessuten må lek...
Arbeid
Minstegrensen i Statens pensjonskasse fjernes
Minstegrensen på 20 prosent for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK) fjernes fra 1. juli 2024. Det betyr at fra og med 1. juli neste år får du som jobber i skoleverket pensjonsopptjening ...
Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.