image-5
Arbeid

Fra rødt til gult krever fortsatt ekstra innsats

Regjeringen anbefaler nasjonalt at ungdomsskole og videregående går fra rødt til gult nivå 18. januar. Kommuner og fylker kan opprettholde rødt nivå ut uken for å forberede overgangen.
AVRedaksjonen
18. januar, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Etter råd fra nasjonale helsemyndigheter justeres anbefalt tiltaksnivå på de øverste skoletrinnene ned fra rødt til gult nivå fra onsdag 20. januar. I områder med mye smitte avgjør lokale helsemyndigheter om rødt nivå skal fortsette. Kommunene kan uansett ikke sette smittenivå til grønt.

Regjeringen åpner også for at kommuner og fylker kan opprettholde det røde nivået ut uken, for å få bedre tid å forberede seg på endringen.

På spørsmål om å prioritere lærere i vaksineringen, svarte statsminister Erna Solberg at spørsmålet da er hvem lærerne skal prioriteres foran. Folkehelseinstituttet sa at alt tyder på at det blir nok vaksiner til alle, men i denne fasen, er det ikke nok.

– Vi mener vi at rekkefølgen besluttet av regjeringen er riktig og dynamisk nok, og det er først og fremst helsepersonell som vil rykke opp ved en prioritering, sa Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet.

20. januar ble det klart at i Oslo fortsetter rødt nivå på ungdoms- og videregående skoler. Byrådet skal vurdere neste uke om ungdomsskoler kan gå til gult nivå, ifølge NRK.

Skoleeier må sørge for forsvarlig arbeidsbelastning

-Lektorer forteller om stort arbeidspress under hele pandemien. Når mange steder nå går tilbake til gult nivå, er behovet minst like stort for at skoleeiere sørger for en trygg arbeidshverdag og forsvarlig arbeidsbelastning, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.

Pandemien fører til stadig nye beskjeder om hvordan undervisningen og skolehverdagen skal foregå. På mandag ble det klart at den nasjonale anbefalingen for ungdomsskoler og videregående skoler justeres ned fra rødt til gult nivå.

«Målet vårt er hele tiden å gi barn og unge en så normal hverdag som mulig. Derfor er jeg glad for at vi nå kan innføre gult nivå nasjonalt i ungdomsskole og videregående skole. Samtidig er det viktig å understreke at i områder med mye smitte kan det bli strengere tiltak lokalt enn de vi gir nasjonalt», sier kunnskapsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Samtidig videreføres skjenkestoppet, mens fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år tillates igjen. Man kan også ha inntil fem gjester hjemme.

Ekstra arbeid

– Lektorer og lærere må ofte kaste seg rundt på svært kort varsel. Både rødt og gult nivå gir som oftest ekstra arbeid. Både fordi mange må undervise både digitalt og på skolen, og fordi den ekstra oppfølgingen noen elever trenger tar mer tid med hybridundervisning , sier Helgesen.

Når og hvordan får lektorer og lærere overtidsbetalt eller kompensasjon for ekstra arbeid?

Snakk med lederen din og tillitsvalgt

Et viktig råd er at du bør avklare på forhånd hvordan ekstraoppgaver du blir pålagt, skal godtgjøres. Hør med din tillitsvalgt om det er avtalt noe for den situasjonen du er i. Dersom du ikke har tillitsvalgt, hør med din nærmeste leder.

Dersom du må ta ekstra oppfølging på grunn av fjernundervisning, skal du avtale med lederen din om du skal prioritere bort andre arbeidsoppgaver eller få overtidsbetalt for jobben.

Har du ekstra undervisningsarbeid fordi du skal undervise både digitalt og i klasserommet, skal du avtale med din nærmeste leder omfanget av det ekstra arbeidet. Når det er ekstra arbeid, skal du få overtidsbetalt. Merk at det er viktig å ha en avtale med lederen din på plass først.

Lektorlaget har også fått meldinger om at skoleeier ikke bruker penger på merarbeid/overtid, at overtidsbetaling eller prioritering av oppgaver «ikke skjer» på skolen. Det er ikke greit –  arbeidstidsavtalen gjelder. Snakk med din tillitsvalgte dersom dette er noe som skjer på din skole. Har du ikke tillitsvalgt på din skole, ta kontakt med hovedtillitsvalgt i kommunen eller kontakt Norsk Lektorlag sentralt.

Koronavettreglene gjelder hele pandemien

Norsk Lektorlag jobber kontinuerlig med å informere myndighetene og arbeidsgiversiden om arbeidsbelastningen lektorene står i. Vi formidler også hvordan medlemmene opplever smittevernet på skolene.

Lektorlaget er tydelig på at skoleeier må legge til rette for at man kan holde god nok avstand. I videregående skole er dette vanskelig siden elevene ikke har én fast klasse. Man har heller ikke den plassen som trengs for godt smittevern. Dette har Lektorlaget tatt opp jevnlig med myndighetene under hele pandemien.

Smittetall for yrkesgrupper

Forskere ved Folkehelseinstituttet har tidligere undersøkt om yrkesgrupper som har tett kontakt med andre mennesker, har mer risiko for å bli smittet av korona sammenlignet med andre i yrkesaktiv alder. Man ser spesielt mye smitte i Oslo. Forskerne understreker at de ikke har undersøkt hvor man blir smittet.

Det ser ut som barnehage- og skolefritidsassistenter, barnehagelærere og grunnskolelærere har høyere smitteforekomst enn gjennomsnittet, men FHI sier at det er Oslo-tallene som trekker dette opp. Ser man bort fra tallene i Oslo, er det ikke mer smitte i disse yrkesgruppene.

Lærere på videregående skole ligger under snittet for alle yrkesaktive når man ikke har med Oslo kommune. Grunnskolelærere ligger like under snittet når man ikke har med Oslo.

FHI sier de skal se på smittevernet blant ansatte i skolen i Oslo spesielt.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
koronasmittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...