image-9
Arbeid

Lektorlagets koronavettregler i skolen

For å bidra til optimal bruk av nasjonale smittevernveiledere har Norsk Lektorlag laget skolens koronavettregler – fordi vi vil ha trygge skoler for alle.
AVRedaksjonen
17. august, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

NB Denne artikkelen er over ett år gammel.

Norsk Lektorlag har bidratt til de nasjonale veilederne for smittevern i skolen og har pekt på at smittevernreglene må være entydige og konkrete.

Vi vil ha trygge skoler for elever, lektorer og lærere. Lektorlaget har defor utarbeidet koronavettregler for skolene for å bidra til optimal bruk av de nasjonale smittevernveilederne.  

Vi anbefaler tillitsvalgte å bruke rådene aktivt i medbestemmelsesarbeidet.

Koronavettregler i skolen 

1. Entydige lokale smittevernregler må konkretisere nasjonale veiledere. 

Kunnskapsministeren har understreket behovet for å finne gode lokale løsninger, og at smittevernveilederne er dynamiske dokumenter som kan justeres etter tilbakemeldinger fra de som bruker dem. Forsvarlig smittevern for lærere må ivaretas uansett trafikklysnivå. 

2. Tett dialog med tillitsvalgte gir tryggere skoler. 

God involvering av tillitsvalgte er avgjørende for trygg skolehverdag. De tillitsvalgte kjenner driften lokalt, og kan gjennom dialog bidra konstruktivt til forsvarlig håndheving av hygiene- og smitteverntiltak. Arbeidsgivere må bruke medbestemmelsesorganene aktivt. Verneombudet skal passe på at arbeidsgiver tar ansvar for at skolen er en trygg arbeidsplass. 

3. Følg alltid hovedprinsippene for trygt samvær på skolene: 

  • syke skal ikke møte 
  •  redusert kontakt mellom personer, 1-meters-regelen, gjelder også i skolen 
  •  gode rutiner for håndhygiene og renhold 

4. Hold god avstand.

Er klasserommet for lite til at hele klassen kan holde god avstand, må den deles. Faste klasser og grupper og faste plasser skal redusere smittefare. Også her er det å holde avstand viktig, selv om det kan være vanskelig å følge for de minste elevene. Ansatte skal som hovedregel holde minst én meters avstand til andre ansatte og elever.  

5. Bruk helsefaglig kompetanse til smittevernopplæring. 

Skolens helsesykepleier eller annen helsefaglig kompetanse må tas i bruk for å gi ansatte og elever nødvendig opplæring i godt smittevern. Fordi smitteverntiltak kan bli endret over tid , kan det også være behov for å gjenoppta skolering ved vesentlige endringer i smittevernpraksis. 

6. Respekter fagkunnskap: Lærerne underviser, renholdere utfører smittevask. 

Renhold er et eget fag. Både for godt og trygt renhold, men også for undervisningspersonalets samlede arbeidsbelastning, kan ikke elever eller undervisningspersonalet få ansvar for økt renhold som følge av koronapandemien. 

7. Trygg håndvask krever nok tid og nok avstand. 

Når mange på skolen trenger å vaske hendene samtidig, må gode rutiner som tar høyde for tidsbruk og trygg avstand være på plass. 

8. Mindre fysisk kontakt er godt smittevern. Utnytt digitale verktøy til møter og gjør egnet arbeid hjemme. 

Få skoler er bygget med så mye plass til hver ansatt som kreves nå. Både arbeidsrom og fellesrom legger ofte opp til at ansatte må sitte og bevege seg svært tett. Arbeid som ikke må skje på skolen, bør utføres fra steder der forsvarlig smittevern kan overholdes. 

9. God undervisning krever forsvarlig arbeidsbelastning over tid. Nok bemanning er avgjørende. Ekstra undervisningsarbeid må kompenseres. 

Lokale planer bør regulere hvordan sykefravær håndteres hvis mange ansatte blir syke samtidig. Digital fjernundervisning skaper i seg selv merarbeid, og må fortsette for elever som trenger dette. Når dette skal kombineres med skoleundervisning som påvirkes av smitteverntiltakene, er det behov for flere ansatte. Det er en viktig del av et forsvarlig og forebyggende smittevernarbeid at skolene tar i bruk nok tilkallingsvikarer. Pålagt undervisning utover den enkeltes årsrammer for undervisning er overtid.  

10. Ansatte i risikogrupper har rett til tilrettelegging etter individuelle behov. 

Arbeidsgiver har lovpålagt ansvar for å tilrettelegge. Konkrete tiltak må diskuteres med den ansatte. Folkehelseinstituttet anbefaler at arbeidstagere i risikogrupper i samråd med arbeidsgiver vurderer behovet for tilrettelagt arbeid ut fra individuell risiko. Folkehelseinstituttet har tydelig fastlagt at disse tre gruppene har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19:

  1. personer over 65 år,
  2. personer med hjerte- og karsykdom og
  3. personer med diabetes.  

se mer innhold fra kategorien

ArbeidOm Norsk Lektorlag
koronasmittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...