Lønn

Tariffoppgjøret 2012

I 2012 er det hovedtariffoppgjør med revisjon av både lønns- og avtalebestemmelser.
AVRedaksjonen
12. april, 2012

KS
Partene brøt forhandlingene fredag 27. april, og oppgjøret gikk til mekling. Mekler er Reidun Wallevik. Det ble brudd i meklingen, og Akademikerne er teknisk sett i konflikt, men har ikke tatt ut medlemmer i streik.
Krav 1 29. mars
Tilbud 1 29. mars
Krav 2 17. april
Tilbud 2 20. april
Krav 3 23. april
Krav 4 27. april
Tilbud 3 27. april

 

Staten
Akademikerne kom til enighet i meklingen med staten natt til lørdag 2. juni.
Krav 1 12. april
Krav 2 26. april

Riksmeklers møtebok og Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 – 30. april 2014

 

Oslo kommune
Akademikerne og KAH (LO-forbundene) kom til enighet i meklingen 30. mai, mens Unio og YS gikk ut i streik.
Krav 1 13. april
Tilbud 1 13. april
Krav 2 19. april
Tilbud 2 24. april
Krav 3 26. april
Tilbud 3 27. april
Krav 4 30. april

 

Spekter SAN
SAN (Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter) kom i mål 16. mai etter at resultatet i de lokale forhandlingene ble godkjent.
Protokoll sentrale innledende forhandlinger, 18.04.12
 

Spekter helse
I Spekter helse starter lønnsoppgjøret 20. april.
Protokoll sentrale innledende forhandlinger 20. april

De lokale forhandlingen skal være avsluttet innen 8. juni klokka 16.00

 

Tariffområdene i NLL:
Slik er Norsk Lektorlags medlemmer fordelt på tariffområder
(3329 medlemmer pr 1.1.2012):

Stat 97
KS 1859
Oslo kommune 302
Spekter – helse 19
Spekter privat 98

 

 

 

se mer innhold fra kategorien

Lønn
tariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Dette skal du tjene som lektor
Alle Norsk Lektorlags medlemmer i offentlig skole, både grunnskole og videregående skole, er omfattet av avtaleverket for KS-området, bortsett fra de som jobber i Oslo kommune.
Lønn
Dette skal du tjene som ansatt i staten
Det statlige tariffområdet omfatter Norsk Lektorlags medlemmer som er ansatt i statlig sektor. Hva du skal ha i lønn, avhenger av hvor du er ansatt.
Lønn
Tariffoppgjøret 2021
Tariffoppgjøret 2021 er et mellomoppgjør. Da forhandler man kun om lønn.