image-5
Arbeid

Skoler må forebygge vold og trusler bedre

Nesten 9 av 10 kontrollerte skoler kartlegger fare og risiko ved vold og trusler for dårlig. Denne uken ble fire ansatte i Oslo-skolen lettere skadet etter at en meget ung elev truet med kniv. Norsk Lektorlag foreslår konkrete tiltak for et tryggere arbeidsmiljø i skolen.
AVRedaksjonen
20. mars, 2019
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

I 2018 kontrollerte Arbeidstilsynet 93 ungdoms- og barneskoler i Akershus og Østfold. Tilsynene undersøkte skolenes forebygging og håndtering av vold og trusler, og avdekket at tiltakene skolene hadde ble tilfeldige uten gode kartlegginger og risikovurderinger av arbeidsmiljøet i bunnen. I følge Arbeidstilsynets direktør Trude Vollheim er det er ingen indikasjoner på at det står bedre til i resten av landet, hun uttaler til NRK at skoleansatte får for dårlig opplæring og øvelse i å forebygge vold og trusler.

I 2018 rapporterte 14% av grunnskolelærere om vold og trusler på arbeidsplassen siste år, mot 6,6% hos snittet av norske arbeidstagere. Nesten 9 av 10 kontrollerte skoler har fått pålegg av Arbeidstilsynet om å forbedre arbeidet med å forebygge vold og trusler.

Temaet ble ytterligere aktualisert denne uken da en lærer og tre miljøarbeidere ble sendt til legevakten med lettere skader etter at en ung elev truet en lærer ved en barneskole i Oslo med brødkniv. I november i fjor ble en politikvinne angrepet og lettere skadd av tre ungdomsskoleelever i Oslo da hun forsøkte å bryte opp et slagsmål ved skolen.

Norsk Lektorlags programkomité har foreslått seks konkrete tiltak for tryggere arbeidsmiljø i skolen (gjengitt nederst i saken). Leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen vil ikke forskuttere programbehandlingen, men mener Arbeidstilsynets funn dessverre viser at for mange skoleeiere forsømmer beredskapsarbeidet.

– Tallene fra Arbeidstilsynet er alarmerende. Når lærere er mer voldsutsatt enn andre arbeidstagere er det uholdbart at skoleeiere ser ut til å være dårligst i klassen på forebyggende arbeid, uttaler Helgesen.

For grunnskolelærere opplever vold og trusler på jobb over dobbelt så ofte som gjennomsnittet. I følge Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) utsettes 6,6 prosent av norske arbeidstagere for vold eller trusler i arbeidet. I skolen er tallet over dobbelt så høyt, i 2018 svarte 14 % av grunnskolelærerne at de ble utsatt for vold eller trusler fra elever, foresatte eller andre siste år.

Les mer her om arbeidsgivers ansvar og hva du som ansatt og tillitsvalgt kan be om for et trygt arbeidsmiljø. 

FAKTABOKS

Norsk Lektorlags programkomité har foreslått seks konkrete tiltak for et tryggere arbeidsmiljø til revidert program for kunnskapspolitikk. Programmet behandles på Norsk Lektorlags landsmøte i november 2019:

  • Vold og trusler i skolen er et arbeidsmiljøproblem. Skolen må jevnlig gjennomføre risikovurderinger, både generelt og knyttet til enkeltelever.
  • Skolen må jevnlig oppdatere beredskapsrutiner og handlingsplaner mot vold og trusler, disse må være godt kjent blant alle ansatte.
  • Skolen må regelmessig trene på å forebygge og håndtere voldsepisoder. Videregående skoler bør jevnlig gjennomføre beredskapsøvelser med tanke på skarpe situasjoner.
  • Skolens ansatte må bevisstgjøres om rett bruk av systemer for avviksrapportering.
  • Skoleeieren må politianmelde alle alvorlige straffbare handlinger.
  • Alle ulykker og voldshendelser må avviksmeldes for å sikre at yrkesskadeforsikringens meldeplikt overholdes. Dette har betydning for erstatning for eventuelle senskader.

Illustrasjonsfoto: istock

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
mobbingvold

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...