image-4
Arbeid

Saers tapte ankesak

Skadet lektor som saksøkte Oslo kommune etter å ha blitt skadet av en elev i klasserommet, nådde ikke frem. Skoleledelsen utviste ikke grov uaktsomhet, ifølge lagmannsretten, melder NRK. Læreren er også idømt kommunens saksomkostninger. Norsk Lektorlag er svært bekymret for utryggheten lektorer og lærere kjenner på kroppen i norsk skole.
AVRedaksjonen
05. desember, 2019
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Saers tap i retten er nedslående. Norsk Lektorlag er svært bekymret for utryggheten lektorer og lærere kjenner på kroppen i norsk skole. Det uttaler generalsekretær i Norsk Lektorlag Nina Sandborg.

– Vi noterer oss at vårt skriftlige innlegg til lagmannsretten ikke har bedret rettssikkerheten for undervisningspersonalet i norsk skole. Vi har ikke fått lest dommen, men vil nøye gå gjennom den når den foreligger. På generelt grunnlag, basert på gjentagende tilbakemeldinger, er vår erfaring dessverre at skoleledere i Norge unnlater å anmelde vold og trusler. Senest torsdag denne uken ble vi kontaktet fordi en lektor var utsatt for trusler på jobb. Skoleledelsen utviste eleven i tre dager, men vil ikke anmelde forholdet. Norsk Lektorlag er sterkt bekymret for at skoleeiere ikke tar vold og trusler mot undervisningspersonalet på alvor, sier hun.

Verken tingretten eller lagmannsretten mente det var utvist grov uaktsomhet. Derimot mente de at det var kritikkverdig at ledelsen ved skolen kjente til at eleven utgjorde en risiko, men ikke informerte om dette. «Lagmannsretten mener, som tingretten, at lovpålagt taushetsplikt ikke var til hinder for at informasjon kunne gis til alle skolens lærere i dette tilfellet», står det i dommen fra Borgarting lagmannsrett 2. desember 2019.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
trygg arbeidsplassvold

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen
Hvordan kan skolene jobbe mer systematisk med å bedre skoletilbudet? Hvilke målinger av kvaliteten i norsk skole har vi bruk for? Regjeringen har satt ned et partssammensatt offentlig utvalg som skal ...
Arbeid
1446 færre lærere fikk tilbud om videreutdanning i år
Regjeringen melder at 5653 lærere får tilbud om videreutdanning. Det er det laveste tallet siden 2016. I fjor fikk 7099 lærere tilbud om videreutdanning.
Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...