pensjon

image-4
Lønn
Statsoppgjøret 2019: Akademikerne fornøyd med reallønnsvekst og trygg pensjon 
Oppgjøret sikrer reallønnsvekst, full opptjening for pensjonsgivende variable tillegg, og tariffester AFP-rettighetene også for arbeidstagere født i 1963 og senere.
image-3
Lønn
Brudd i statsoppgjøret: – Ingen vilje til å følge opp pensjonsavtalen
Det er brudd i forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten. – Staten viser ingen vilje til å følge opp fjorårets avtale om offentlig tjenestepensjon, og avviser å tariffeste allerede avtalte AFP-rettigheter. Det er båd...
image-2
Lønn
Ny offentlig tjenestepensjonsordning
Her er hovedtrekkene i avtalen om ny tjenestepensjonsordning, samt spørsmål og svar om hvordan den nye ordningen slår ut for ulike årskull.
image-7
Lønn
Pensjonsforhandlingene avsluttet 03.03.2018
Akademikerne har etter lange forhandlinger valgt å ta forslaget til ny offentlig tjenestepensjon til videre behandling i organisasjonen. - Norsk Lektorlag vil nå foreta en grundig vurdering av hvordan de ulike komponente...
image-5
Lønn
Pensjonsforhandlingene avsluttes i morgen
Forhandlingene om ny pensjonsordning i offentlig sektor avsluttes etter planen 2. mars.
image-10
Lønn
Fersk rapport: Høyt utdannede kan tape på ny pensjonsordning i det offentlige – og de yngste får det verst
Med regjeringens skisse til ny pensjonsordning kan dagens 25-åringer risikere å få helt ned i 42 prosent av lønnen de har i slutten av karrieren i pensjon, der de som går av med pensjon i dag får 66 prosent. Regjeringens...
Lektorbloggen
Pensjonsran på seniorlektorer
En del av oss er nærmere 70, og vi jobber i 100 % stilling, men i offentlig sektor straffes vi som står ut over 67 år.
Arbeid
Hovedavtalen i KS-området forlenges
Partene ble 19. januar enige om å forlenge Hovedavtalen i kommunal sektor for to år.
Lønn
Pensjonsløsning for Oslo-Filharmonien
Oslo-Filharmonien ble mandag kveld enig med Spekter om en ny, midlertidig pensjonsordning. I tillegg er det enighet om et lønnstillegg på 3,1 prosent for 2016.