image-4
Lønn

Pensjonsløsning for Oslo-Filharmonien

Oslo-Filharmonien ble mandag kveld enig med Spekter om en ny, midlertidig pensjonsordning. I tillegg er det enighet om et lønnstillegg på 3,1 prosent for 2016.
AVRedaksjonen
12. april, 2016
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Dermed har partene funnet fram til en løsning på en pensjonsforhandling som har stått i stampe siden temaet ble brakt inn i mellomoppgjøret i 2015 for SANs medlemmer i område 1.
I 2018 skal det tas stilling til om denne innskuddspensjonsordningen skal fortsette.

Skjermet alle over 55 år
Vi har klart å skjerme alle medlemmer over 55 år. De blir stående i den gamle ytelsespensjonsordningen. Dette var sentralt for å få til en løsning, og en kostnad arbeidsgiver er villig å ta for å få de ansatte i Oslo-Filharmoniens orkester over på innskuddspensjon, sier forhandlingsleder i SAN, Hans Christian Apenes. 

Full kompensasjon for de under 55 år
Alle ansatte under 55 år meldes inn i innskuddspensjonsordning fra 1. juli 2016. Dette omfatter alle fast og midlertidig ansatte uavhengig av ansettelseforholdets varighet og stillingsstørrelse. Alle er gjennom avtalen sikret full kompensasjon for det økonomiske tapet ved å gå over fra ytelses- til innskuddspensjon. 
– Dette punktet var det også helt sentralt for oss å sikre, sier han.

Fratredelse mellom 62 og 65 år
Det etableres en ordning der de som er født før 1. juli 1961, og som velger å fratre mellom 62 og 65 år, gis en gavepensjon tilsvarende 2,75 G (247 687 kroner). Dette er et nytt kollektivt virkemiddel for å gi orkesterets medlemmer et insentiv for å velge pensjonering fra orkesteret ved 65 år etter at særaldersgrensen ble borte.
Ordningen gjelder i ti år. Før utgangen av perioden skal den evalueres og eventuelt videreføres.

Maksimal sats på pensjonsinnskuddet
Pensjonsinnskuddet settes på maksimal sats med 7 prosent. Arbeidsgiver betaler inn 5,5 prosent, og hver ansatt betaler en egenandel på 1,5 prosent av pensjonsgivende inntekt. Innskuddspensjonen blir på 7 prosent for inntekt mellom 0 og 12 G og 18,1 prosent av pensjonsgivende lønn mellom 7,1 og 12 G.

Midlertidig løsning
Denne midlertidige pensjonsløsningen binder ikke partenes posisjoner i diskusjonen om en varig fremtidig løsning. I tariffoppgjøret 2018 vil partene ta stilling til om den midlertidige ordningen skal fortsette, eller om det kreves andre løsninger. Partene er dessuten enige i at den pensjonsformuen som bygges opp i denne tidsbegrensede overgangsordningen kan bli overført til en ny permanent ordning senere.

Valgte forhandlingsveien
Mandagens forhandlingsløsning kom etter ett år med fastlåste posisjoner.
– Vi valgte forhandlingsveien heller enn å prøve å oppnå en pensjonsløsning gjennom konflikt og mekling. Vår vurdering er at vi ville fått et dårligere resultat uten en forhandlingsløsning, sier Apenes.
– En løsning på den langvarige pensjonsfloken var nødvendig for å sikre forutsigbarhet for de orkestermedlemmer som nærmer seg pensjonsalder. Våre tillitsvalgte valgte å bidra til å finne en løsning som sikrer økonomien i Oslo-Filharmonien og slik forhindre aktivitetsreduksjon, nedskjæringer og et redusert kulturtilbud til publikum, sier han.

Lønnstillegget fra 2015 utløses
Enighet om en midlertidig pensjonsløsning betyr også at orkestermedlemmene får etterbetalt lønnstillegget som ble avtalt i 2015. I mellomoppgjøret 2015 ble det enighet om et generelt tillegg på 2,53 prosent på lønnstabellen med virkning fra 1. april 2015.
– Dette lønnstillegget hadde vi risikert fallt bort dersom vi hadde havnet i mekling, sier Apenes.

3,1 prosent i lønnstillegg i 2016
Partene kom også fram til enighet om et lønnstillegg på 3,1 prosent på lønnstabellen med virkning fra 1. juni.

 

Protokoll

Avsluttende sentrale forhandlinger om mellomoppgjøret 2015 i område 1

 


Bjørn Skrattegård (Spekter) og Hans Christian Apenes (SAN) etter å ha signert protokollen mandag kveld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se mer innhold fra kategorien

Lønn
Oslo-Filharmonienpensjon

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...