image-6
Arbeid

Hovedavtalen i KS-området forlenges

Partene ble 19. januar enige om å forlenge Hovedavtalen i kommunal sektor for to år.
AVRedaksjonen
22. januar, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel
  • Partene er enige om at organisasjoner fra alle de involverte forhandlingssammenslutningene som hovedregel skal være representert i administrative arbeidsgrupper spesielt knyttet til sammenslåingsprosesser..
  • Partene gjør oppmerksom på at behov for ytterligere frikjøp av tillitsvalgtressurser bør vurderes i forbindelse med større omstillinger som kommune- og regionreformen.
  • Som hovedregel skal tillitsvalgte innvilges permisjon med lønn for å delta i tillitsvalgtopplæring i avtaleverket.

Under forhandlingene ble det satt ned tre ulike arbeidsgrupper, som skal jobbe videre med viktige problemstillinger også etter at forhandlingene nå er avsluttet.

Arbeidsgruppene skal ta for seg:

Pensjonssrettigheter under streik og konflikt.
Med dagens regelverk kan ansatte miste pensjonsrettigheter under streik og arbeidskonflikt. Dette kan få store konsekvenser for enkeltpersoner, f.eks. hvis du under en kollektiv konflikt rammes av alvorlig sykdom som får konsekvenser for arbeidsevne og dermed pensjonsrettigheter.

Oppfølging av rapporter fra Kompetansebehovsutvalget
Kompetansebehovsutvalget skal frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov som grunnlag for nasjonal og regional planlegging og for den enkeltes og arbeidslivets strategiske kompetansebeslutninger. Utvalget er oppnevnt av regjeringen for tre år og skal hvert år avgi rapport, første gang innen 1. februar 2018. Utvalget har representanter fra hovedorganisasjonene i arbeidslivet, analytikere/forskere og departementer.

Forståelse og praktisering av Hovedavtalen.
Presisering av bestemmelsene og tillitsvalgtopplæring. Norsk Lektorlag er representert i sistnevnte gruppe med rådgiver og forhandlingsansvarlig Tonje Leborg.

– Norsk Lektorlag er spesielt opptatt av mindre organisasjoner og hovedsammenslutningers representasjon, spesielt knyttet til omstilling og sammenslåinger. Dette vil vi jobbe med videre i arbeidsgruppen, sier Leborg.

se mer innhold fra kategorien

ArbeidLønn
pensjonstreiktillitsvalgt

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen
Hvordan kan skolene jobbe mer systematisk med å bedre skoletilbudet? Hvilke målinger av kvaliteten i norsk skole har vi bruk for? Regjeringen har satt ned et partssammensatt offentlig utvalg som skal ...
Arbeid
1446 færre lærere fikk tilbud om videreutdanning i år
Regjeringen melder at 5653 lærere får tilbud om videreutdanning. Det er det laveste tallet siden 2016. I fjor fikk 7099 lærere tilbud om videreutdanning.
Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...