image-3
Arbeid

Hovedavtalen i KS-området forlenges

Partene ble 19. januar enige om å forlenge Hovedavtalen i kommunal sektor for to år.
AVRedaksjonen
22. januar, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel
  • Partene er enige om at organisasjoner fra alle de involverte forhandlingssammenslutningene som hovedregel skal være representert i administrative arbeidsgrupper spesielt knyttet til sammenslåingsprosesser..
  • Partene gjør oppmerksom på at behov for ytterligere frikjøp av tillitsvalgtressurser bør vurderes i forbindelse med større omstillinger som kommune- og regionreformen.
  • Som hovedregel skal tillitsvalgte innvilges permisjon med lønn for å delta i tillitsvalgtopplæring i avtaleverket.

Under forhandlingene ble det satt ned tre ulike arbeidsgrupper, som skal jobbe videre med viktige problemstillinger også etter at forhandlingene nå er avsluttet.

Arbeidsgruppene skal ta for seg:

Pensjonssrettigheter under streik og konflikt.
Med dagens regelverk kan ansatte miste pensjonsrettigheter under streik og arbeidskonflikt. Dette kan få store konsekvenser for enkeltpersoner, f.eks. hvis du under en kollektiv konflikt rammes av alvorlig sykdom som får konsekvenser for arbeidsevne og dermed pensjonsrettigheter.

Oppfølging av rapporter fra Kompetansebehovsutvalget
Kompetansebehovsutvalget skal frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov som grunnlag for nasjonal og regional planlegging og for den enkeltes og arbeidslivets strategiske kompetansebeslutninger. Utvalget er oppnevnt av regjeringen for tre år og skal hvert år avgi rapport, første gang innen 1. februar 2018. Utvalget har representanter fra hovedorganisasjonene i arbeidslivet, analytikere/forskere og departementer.

Forståelse og praktisering av Hovedavtalen.
Presisering av bestemmelsene og tillitsvalgtopplæring. Norsk Lektorlag er representert i sistnevnte gruppe med rådgiver og forhandlingsansvarlig Tonje Leborg.

– Norsk Lektorlag er spesielt opptatt av mindre organisasjoner og hovedsammenslutningers representasjon, spesielt knyttet til omstilling og sammenslåinger. Dette vil vi jobbe med videre i arbeidsgruppen, sier Leborg.

se mer innhold fra kategorien

ArbeidLønn
pensjonstreiktillitsvalgt

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler
Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.