image-2
Arbeid

Hovedavtalen i KS-området forlenges

Partene ble 19. januar enige om å forlenge Hovedavtalen i kommunal sektor for to år.
AVRedaksjonen
22. januar, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel
  • Partene er enige om at organisasjoner fra alle de involverte forhandlingssammenslutningene som hovedregel skal være representert i administrative arbeidsgrupper spesielt knyttet til sammenslåingsprosesser..
  • Partene gjør oppmerksom på at behov for ytterligere frikjøp av tillitsvalgtressurser bør vurderes i forbindelse med større omstillinger som kommune- og regionreformen.
  • Som hovedregel skal tillitsvalgte innvilges permisjon med lønn for å delta i tillitsvalgtopplæring i avtaleverket.

Under forhandlingene ble det satt ned tre ulike arbeidsgrupper, som skal jobbe videre med viktige problemstillinger også etter at forhandlingene nå er avsluttet.

Arbeidsgruppene skal ta for seg:

Pensjonssrettigheter under streik og konflikt.
Med dagens regelverk kan ansatte miste pensjonsrettigheter under streik og arbeidskonflikt. Dette kan få store konsekvenser for enkeltpersoner, f.eks. hvis du under en kollektiv konflikt rammes av alvorlig sykdom som får konsekvenser for arbeidsevne og dermed pensjonsrettigheter.

Oppfølging av rapporter fra Kompetansebehovsutvalget
Kompetansebehovsutvalget skal frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov som grunnlag for nasjonal og regional planlegging og for den enkeltes og arbeidslivets strategiske kompetansebeslutninger. Utvalget er oppnevnt av regjeringen for tre år og skal hvert år avgi rapport, første gang innen 1. februar 2018. Utvalget har representanter fra hovedorganisasjonene i arbeidslivet, analytikere/forskere og departementer.

Forståelse og praktisering av Hovedavtalen.
Presisering av bestemmelsene og tillitsvalgtopplæring. Norsk Lektorlag er representert i sistnevnte gruppe med rådgiver og forhandlingsansvarlig Tonje Leborg.

– Norsk Lektorlag er spesielt opptatt av mindre organisasjoner og hovedsammenslutningers representasjon, spesielt knyttet til omstilling og sammenslåinger. Dette vil vi jobbe med videre i arbeidsgruppen, sier Leborg.

se mer innhold fra kategorien

ArbeidLønn
pensjonstreiktillitsvalgt

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...