lønnsoppgjør

image-5
Lønn
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
image-4
Lønn
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune
– Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhandlingsleder Erik Graff.
image-10
Lønn
Lønnsoppgjøret: Bryter forhandlingene i kommunal sektor
– Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å komme til enighet, men nå trenger vi hjelp av Riksmekleren, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.
image-4
Lønn
Lønnsoppgjøret i Oslo: En god lønnsvekst er avgjørende
Akademikerne mener Oslo kommune må bruke lønn for å sikre seg at dyktige og attraktive ansatte med høy kompetanse blir i kommunen.
Bilde av leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
Lønn
– Staten må kunne konkurrere om arbeidskraften
- Lønnsoppgjøret må bidra til at staten kan konkurrere med privat sektor om viktig kompetanse, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli. I dag starter hovedoppgjøret for stat.
image-10
Lønn
Krever reallønnsvekst og partsrettigheter i Oslo kommune
– De to siste årene har lektorene stått på for fellesskapet gjennom en heftig pandemi, samtidig som de har hatt reallønnsnedgang. Våre medlemmer fortjener en reallønnsvekst, sier Helle Christin Nyhuus.
Lønn
På tide med lønnsløft for lektorene
– Det er nødvending med et kraftig lønnsløft for å rekruttere og beholde lektorer i skolen, sier Helle Christin Nyhuus, leder for Norsk Lektorlag.
Lønn
Hva snakker vi om når vi snakker om lønnsvekst?
Når det er lønnsoppgjør, er alle opptatt av hva tidligere års lønnsvekst har vært. Det er lett å bli forvirret av begreper som årslønnsvekst og datolønnsvekst. Det er viktig ikke å sammenlikne epler med pærer.
Lønn
Tariffoppgjøret 2022
Tariffoppgjøret i 2022 er et hovedoppgjør. Da forhandler man om både lønn og innholdet i avtaleverket. Forhandlingene starter i april.