Regneark og kalkulator. Bilde.
Illustrasjonsfoto: iStock
Lønnsoppgjøret

Lektorlønnen henger fortsatt igjen

Fjorårets lønnsoppgjør ga et helt nødvendig lønnsløft for lektorene etter flere år med mindrelønnsutvikling. – Lektorene har imidlertid fortsatt et lønnsetterslep som må hentes inn. KS må verdsette lektorkompetansen, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Lektorlaget.
AVRedaksjonen
16. februar, 2024

Teknisk beregningsutvalg har publisert foreløpig tall for inntektsoppgjørene (TBU).

TBU beregner pris- og lønnsnivå og lønnsvekst i forskjellige bransjer i Norge. Hensikten er at partene i lønnsoppgjøret skal bruke de samme tallene i forhandlingene.

Rapporten viser at årslønnsveksten for alle undervisningsansatte i kommunene i 2023 var 6,1 prosent. Streiken i 2022 og utsatt virkningstidspunkt trakk imidlertid årslønnsveksten i 2023 opp med 0,7 prosentpoeng for undervisningsansatte.

Prisveksten var på 5,5 prosent fra 2022 til 2023. Beregningsutvalget anslår prisveksten fra 2023 til 2024 til 4,1 prosent.

– Det har vært flere år med høy prisstigning, høye strømpriser og renteøkning. Samtidig ser vi at mange skoler mangler kvalifiserte ansatte til å undervise. Det å rekruttere og beholde kvalifiserte lærere og lektorer i skolen, er det viktigste arbeidsgiver kan gjøre for å sørge for god undervisning. Bruk lønn for å skaffe og beholde det viktige fagpersonalet til å undervise våre barn og unge, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Lektorlaget.

Egen rapport for kommunal sektor

I tillegg til TBU-rapporten utarbeider KS i samarbeid med partene i kommunal sektor en egen rapport for kommunesektoren (Teknisk beregnings- og statistikkutvalg for kommunesektoren).

Ifølge TBSK-rapporten fikk lektor med tilleggsutdanning  en datolønnsvekst fra 2022 til 2023 på 6,4 prosent. Det er viktig å merke seg at det er forskjell på årslønnsvekst og datolønnsvekst, og at tallstørrelsene ikke nødvendigvis lar seg sammenligne.

Dette er et øyeblikksbilde som må settes i en større sammenheng, understreker Nyhuus.

– Når vi ser på lønnsutviklingen til lektorer over tid, ligger vi etter. Dette er foruroligende, all den tid vi vet at vi mangler kvalifiserte folk til å undervise og at søkertallene til lektorutdanningene faller, sier hun.

– Antall søkere med lærerutdanning som førstevalg, sank for fjerde året på rad. Nedgangen i 2023 var den største på 15 år. Lønn er et av flere virkemidler KS kan bruke for å få dyktige fagpersoner inn i klasserommene og beholde dem i skolen. Ett lønnsoppgjør med et greit resultat holder ikke når man har et langt etterslep å ta igjen. Her har man fortsatt en vei å gå, understreker Nyhuus.

Forskjellen mellom årslønnsvekst og datolønnsvekst

For å sammenlikne lønnsveksten mellom ulike forhandlingsgrupper, bruker man årslønnsvekst. Årslønnsvekst er justert for tidspunktet man får «ny» lønn på lønnsslippen og er veksten i gjennomsnittlig årslønn

Datolønnsveksten viser forskjellen på lønnen fra en dato ett år til samme dato året etter. TBSK-tallene tar kun for seg ansatte i KS-området, det vil si i ansatte i fylker og kommuner unntatt Oslo. Disse tallene tar ikke hensyn til når på året de ulike lønnsendringene kommer, gjennom året.

se mer innhold fra kategorien

Lønnsoppgjøret
lønnsoppgjørlønnsoppgjøret 2024tariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønnsoppgjøret
Dette betyr lønnsoppgjøret for lektorene
Resultatet av årets lønnsoppgjør i kommunesektoren betyr at spesielt lektorer med lang erfaring får et godt tillegg på lønnen i år.
Lønnsoppgjøret
Enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune
- Det har vært krevende, men vi er fornøyde med et resultat som løfter ansatte med høyere utdanning. Det er avgjørende for at kommunen ikke skal tape i konkurransen om denne kompetansen, sier Julius O...
Lønnsoppgjøret
Viktige gjennomslag i lønnsoppgjøret
– Vi er godt fornøyde med at lektorene har blitt prioritert i årets lønnsoppgjør etter flere år med reallønnsnedgang, sier Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune. Rammen for kommuneoppgjøret lande...