image-5
Lønnsoppgjøret

Tvungen lønnsnemnd: – Skuffet over motparten

– Vi gjorde det helt klart før forhandlingene startet: Vi ville forlenge en inngått avtale. Staten tvang oss i stedet ut i en konflikt vi aldri ønsket. Nå blir vi tvunget til å avslutte streiken. Vi er skuffet over motparten, sier leder i Akademikerne stat.
AVRedaksjonen
02. juni, 2024

Akademikerne stat gikk ut i streik 24. mai etter at meklingen ikke førte frem til en løsning.

–Vi kunne aldri godta en dårligere tariffavtale enn den vi allerede har. Vår avtale er det beste verktøyet vi har for å hjelpe statlige virksomheter til å beholde og rekruttere folk med riktig kompetanse – samtidig som medlemmene våre får uttelling for utdanning. Det hadde vi håpet staten forsto, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat.

Mandag 3. juni skulle streiken trappes opp slik at 2250 medlemmer var ute i streik. Det satte regjeringen en stopper for søndag 2. juni.

–Vi har behandlet om lag 310 dispensasjonssøknader siden streiken begynte, og innvilget omkring 30 prosent.  Også våre medlemmer må kunne bruke streikevåpenet. Vi har kjempet en legitim kamp for våre medlemmers interesser, sier Nordli.

Akademikernes mål har vært å bringe staten tilbake til forhandlingsbordet.

– Jeg er glad for at streikeviljen har vært stor, og for at denne konflikten har synliggjort hvor viktig våre medlemmer er for at samfunnet skal gå rundt. Når de tjenestene vi alle tar for gitt, ikke fungerer som de skal, får det virkning for folk flest også, sier Nordli.

Streiken er nå over, og mandag 3. juni går alle som har vært i streik tilbake på jobb.

se mer innhold fra kategorien

Lønnsoppgjøret
lønnsoppgjørstat

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønnsoppgjøret
Akademikerne trapper opp streiken i staten: — Nå må staten forstå alvoret
– Vi streiker ikke med lett hjerte, vi vet at det får konsekvenser, men vi trapper opp streiken for å få staten til å forstå alvoret, sier leder i Akademikerne stat Kari Tønnessen Nordli.
Lønnsoppgjøret
Enighet i lønnsoppgjøret på overtid i Oslo kommune
– Det økonomiske resultatet fra meklingen vil gi medlemmene våre reallønnsvekst. Vi er glade for at vi har forbedret systemet for lokale forhandlinger for våre medlemmer og at det er satt av midler ti...
Lønnsoppgjøret
Meklingen i staten førte ikke frem: Akademikerne er i streik
Akademikerne er den største hovedsammenslutningen i staten. Vi vil ikke akseptere en tariffavtale som er dårligere for våre medlemmer enn avtalen vi har i dag. Vi streiker for å beholde en avtale som...