forskning

image-5
Lektorbloggen
Når håp og drømmer trumfer fakta og virkelighet
Trondheim kommune har valgt å trekke seg fra Ungdataundersøkelsen, blant annet fordi de syns barn og unge må svare på for mange tunge og dystre spørsmål. Lege Kari Løvendahl Mogstad har sine tvil om ungdommers psykiske h...
image-10
Lektorbloggen
Er det forskernes skyld at ungdommene sliter, Nereid?
Professor Stenseng anbefaler Trondheim kommune å ta utgangspunkt i fakta og ikke i dogmer i sitt tilsvar til Nereid i debatten om Ungdata.
image-6
Lektorbloggen
Tre misforståelser om kommunens nei til Ungdata
Oppvekst og utdanningsdirektør i Trondheim kommune svarer Professor Stenseng i debatten om Ungdata. Hun mener de bør etterspørre ungdoms ressurser og hva som gjør dem glad.
image-8
Lektorbloggen
Tre misforståelser om Ungdata
Vi behøver å belyse sårbarhet og styrker for å dekke hele bildet av ungdommenes livsverden, vi trenger å se alle kommunens ungdommer, men også hver enkelt ungdom.
image-2
Lektorbloggen
Kunnskapsfri sone
Nesten alle vil ha mer kunnskap i skolen, men kunnskap om norsk skole er som et sort hull. Stoltenberg-utvalget har avdekket en systemkrise, skriver leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen, som støtter forslaget om å etabl...
image-3
Arbeid
Forskningsbasert undervisning?
Det norske skolesystemet legger ikke til rette for annet enn tilfeldig og overfladisk faglig og pedagogisk utvikling. I stedet for uendelige og unødvendige informasjonsmøter burde tiden brukes til faglig arbeid – individ...
Utdanning
Uklart fra regjeringen om kvalitet i skolen
Fylkesmennene skal overta styringen av store deler av statens kompetanseutviklingsmidler, men erfarne lektorer og lærere ser ikke ut til å bli prioritert i regjeringens nye satsing
Utdanning
Ikke nok med minimumskompetanse
Statsbudsjettet 2017: Leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen er glad for at regjeringen prioriterer forskning i statsbudsjettet, men savner en mer helhetlig satsing på kunnskap gjennom hele opplæringsløpet.
Utdanning
Vanlig å gå ned i karakter til eksamen
Bergens Tidende melder om at ungdomsskoleelevers standpunktkarakterer gjennomgående er bedre enn eksamenskarakterene. Dette gjelder dessverre over hele landet og skyldes for uklare vurderingskriterier.