En gruppe videregåendeelever går inn på skolens område. Bilde.
Foto: Eva Rose
Utdanning

Norske elever skårer dårligere på demokrati og medborgerskap

Sammenlignet med andre land har norske niendeklassinger god kunnskap og forståelse for demokrati og medborgerskap. Men skåren er betydelig lavere enn da undersøkelsen ble gjennomført sist.
AVRedaksjonen
01. desember, 2023

International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) undersøker fjortenåringers kunnskap, forståelse, holdninger og engasjement knyttet til demokrati og medborgerskap.

– Opplæringen skal fremme demokrati. Det er en del av formålet med norsk skole. Vi er bekymret over nedgangen i kunnskapsnivået, og spesielt at flere nå skårer lavt, sier leder i Lektorlaget, Helle Christin Nyhuus.

Dette viser ICCS:

  • Norske elever gjør det fortsatt signifikant bedre enn gjennomsnittet av deltakerlandene i ICCS 2022, men har den største tilbakegangen av de 15 landene som også deltok forrige gang.
  • Norske elever skårer i gjennomsnitt 529 poeng. Det er betydelig lavere, 35 skalapoeng, enn i 2016. Det er også vesentlig lavere enn danske og svenske elever.
  • Andelen elever på det laveste kunnskapsnivået har økt fra 4,5 prosent i 2016 til 11,9 prosent i 2022. 

Faktabasert skolepolitikk

Lektorlaget mener gode internasjonale komparative studier, som ICCS, er viktige i den offentlige diskusjonen om skolen.

– Lektorlaget er en forkjemper for en faktabasert skolepolitikk, og vi mener man må bruke kunnskap også fra de internasjonale studiene som ICCS er en del av, sier Nyhuus.

Utvalget som tidligere i november foreslo et nytt system for kvalitetsutvikling av skolen, la vekt på at systematisk kvalitetsutvikling forutsetter et bredt kunnskapsgrunnlag. I dette kunnskapsgrunnlaget inngår internasjonale studier som ICCS. Flertallet, som inkluderte Lektorlagets representant, foreslo å videreføre Norge deltakelse i de internasjonale undersøkelsene.

Fakta om ICCS:

  • Undersøkelsen gjennomføres med seks eller syv års mellomrom.
  • Norge har deltatt i samtlige ICCS-studier (i 2009, 2016 og 2022).
  • Antall deltakerland varierer. I 2022 deltok 22 land og to tyske delstater. Landene var i hovedsak europeiske.
  • Norge deltar med elever på 9. trinn.
  • ICCS gjennomføres i regi av International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
  • Den norske datainnsamlingen og analysen av de norske ICCS-dataene gjennomføres av Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
forskning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...