Elever setter seg i et klasserom. Bilde.
Illustrasjonsfoto: iStock
Utdanning

Urovekkende PISA-funn

Resultatene fra den internasjonale PISA-undersøkelsen viser at flere norske 15-åringer har lav kompetanse i matematikk, lesing og naturfag enn tidligere.
AVRedaksjonen
05. desember, 2023

– Tallene fra den siste PISA-undersøkelsen viser en urovekkende utvikling, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Lektorlaget.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun har invitert partene i skolen, blant andre Nyhuus, til et møte 6. desember for å diskutere hva som kan gjøres for å snu utviklingen.

– Kvalifiserte lærere i alle klasserom er et tiltak som vil føre til god læring, og som vi vet bidrar mest til å utjevne sosiale forskjeller. Dessverre er det slik i dag at ikke alle elever i dag blir undervist av lærere med fordypning i faget, påpeker Nyhuus.

– Lektorlagets medlemmer på ungdomstrinnet rapporterer i tillegg om svært store klasser, og vi må også diskutere hvordan dette påvirker læringsresultatene, legger hun til.

Størst tilbakegang i matematikk

Matematikk er det fagområdet i undersøkelsen der elevene har størst tilbakegang i 2022: 3 av 10 elever presterer på det laveste nivået i matematikk, mot 2 av 10 i 2018.

Undersøkelsen ble gjennomført rett etter to år med pandemi og må sees i lys av dette. PISA-undersøkelsen gir imidlertid ikke noe informasjon om årsakssammenhenger.

Programme for International Student Assessment (PISA) måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Matematikk var hovedområde for tredje gang i 2022. Tallene fra 2022 viser blant annet:

  • Aldri før har norske elever prestert dårligere i gjennomsnitt i matematikk. I lesing og naturfag er de på samme nivå som i 2006, som da var det laveste nivået som er målt.
  • Norge er på samme nivå som OECD-snittet i lesing og matematikk, men under i naturfag. I PISA 2022 går OECD-snittet ned, men nedgangen for norske elever er større enn de fleste OECD-landene.

Digitale hjelpemidler forstyrrer

31 prosent av de norske elevene forteller at de blir distrahert av å bruke digitale hjelpemidler, og 25 prosent blir distrahert av andre elever som bruker digitale hjelpemidler. Tallene er omtrent på nivå med OECD-snittet.

– 75 prosent av våre medlemmer oppgir at elever mobilbruk forstyrrer opplæringen, sier Nyhuus.

Rapporten viser at elever på skoler med mobiltelefonforbud i mindre grad rapporterer at de blir distrahert av digitale hjelpemidler.

Tiltak må være faglig begrunnet

Norge har deltatt i samtlige PISA-studier.

– Slike sammenliknbare, internasjonale undersøkelser gir oss en indikasjon på om vi har satt fellesskolen på rett kurs, sier Nyhuus.

– Vi vet det er store forskjeller mellom skoler og landsdeler. Vi må fortsette å samle inn data gjennom både nasjonale og internasjonale undersøkelser for å kunne ta kloke, faglig begrunnede beslutninger om tiltak i skolen.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
forskningkompetanseundersøkelser

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Norske elever skårer dårligere på demokrati og medborgerskap
Sammenlignet med andre land har norske niendeklassinger god kunnskap og forståelse for demokrati og medborgerskap. Men skåren er betydelig lavere enn da undersøkelsen ble gjennomført sist.
Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...