Permittering

Kan jeg bli permittert i forbindelse med streik? Hva skjer hvis jeg blir permittert?

MAI, 2021

SVAR:

Det er strenge regler for når arbeidsgiver kan gå til permittering ved streik, og derfor skjer det sjeldent i utdanningssektoren.

Dersom du skal bli lovlig permittert, må arbeidsgiver ikke ha fornuftig arbeid som du kan gjøre. Varsel om mulig permittering skal i tillegg gis skriftlig til den enkelte arbeidstaker minst 14 dager i forkant.

Hvis du faktisk blir permittert, vil bortfallet av lønn i de fleste tilfeller dekkes av NAV. De som ikke har rett til slike ytelser, vil kunne få dekket tapet direkte fra Norsk Lektorlag.  

Ta umiddelbart kontakt med sekretariatet om du mottar varsel om permittering:

  • Tlf. 24 50 15 00
  • Epost: post@norsklektorlag.no

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss