Tillitsvalgt og streik

Kan rektor pålegge mellomledere som ikke er tatt ut i streik, til å gjøre arbeidsoppgavene til de streikende?

MAI, 2021

SVAR:

Nei. Om rektor setter mellomledere til å gjøre de streikendes oppgaver, er dette streikebryteri .

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss