Heltid og deltid

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Heltid og deltid
SVAR:

For å få utbetalt dagpenger, må du hver 14. dag sende inn meldekort. Dette gjøres fortrinnsvis digitalt. Her skal du oppgi hvor mye du har arbeidet i perioden. Det vanlige er å oppgi alle timene du har arbeidet hver dag. En time arbeid føres som en time på meldekortet. For mer informasjon se nettsiden til NAV.  Noen lærere fører bare opp antall undervisningstimer og får dermed feil sum utbetalt. Det riktige er at du skal føre opp alle timer du får lønn for.  

NAV forklarer dette ved å gi følgende konkrete eksempler for lærere:  Er du lærer som tilkalles ved behov: Før opp den tiden du blir lønnet for (undervisningstiden og tid til for- og etterarb

Les mer
Fortrinnsrett

SVAR:

Fortrinnsretten for deltidsansatte gjelder når det har oppstått en ledig stilling, enten hel eller deltidsstilling, på skolen eller i kommunen/fylkeskommunen.

Rektor har en styringsrett til å fordele timer, forutsatt at det kan saklig begrunnes, men en deltidsansatt kan kreve å få tildelt vikartimer i fag den ansatte er kvalifisert for å undervise i fremfor at skolen foretar nyansettelser eller leier inn vikarer til disse timene.

Les mer
Arbeidsforhold

SVAR:

Ja, arbeidsgiver plikter å informere om ledige stillinger, men det er tilstrekkelig at det opplyses om det på intranettet eller på tavla på personalrommet.

Les mer
Heltid og deltid
SVAR:

Det er arbeidsmiljøloven § 10-2 (4) som regulerer retten til å få redusert arbeidstid. Et grunnlag for å få rett til å redusere arbeidstiden, er at man av «vektige velferdsgrunner har behov for det». Arbeidstakere med små barn som i en periode ønsker mer tid til samvær, er et kjernetilfelle av en slik vektig velferdsgrunn, og du har dermed rett til å få redusert din arbeidstid.

Det er et unntak fra retten til å få redusert arbeidstid, dersom det vil medføre en «vesentlig ulempe» for virksomheten. Dette er et vilkår med høy terskel, og enhver liten ulempe vil ikke være nok til å nekte noen redusert arbeidstid. Du har dermed i utgangspunktet retten på din side. Dersom du er villig til å samarbeide for å fin

Les mer

Mest leste artikler