Heltid og deltid

Hvordan fyller jeg ut meldekort når jeg kombinerer dagpenger med deltidsstilling som lærer?

APRIL, 2021

SVAR:

For å få utbetalt dagpenger, må du hver 14. dag sende inn meldekort. Dette gjøres fortrinnsvis digitalt. Her skal du oppgi hvor mye du har arbeidet i perioden. Det vanlige er å oppgi alle timene du har arbeidet hver dag. En time arbeid føres som en time på meldekortet. 

Noen lærere fører bare opp antall undervisningstimer og får dermed feil sum utbetalt. Det riktige er at du skal føre opp alle timer du får lønn for.  

NAV forklarer dette ved å gi følgende konkrete eksempler for lærere:  

  • Er du lærer som tilkalles ved behov: Før opp den tiden du blir lønnet for (undervisningstiden og tid til for- og etterarbeid). 
  • Er du lærer i fast gradert stilling: Jobber du for eksempel 60 prosent, så skal du føre opp antall timer dette tilsvarer på meldekortet. 60 prosent blir tilsvarende 22,5 timer på meldekortet. 

Det første eksempelet gjelder for timevikarer og følger direkte av rundskrivet til folketrygdlovens kapittel 4. Se punkt 5.2.8.  

Det andre eksempelet følger av hovedregelen om at alt arbeid i perioden skal føres opp. Merk deg at NAV sin utregning av timeantall tar utgangspunkt i en arbeidsuke på 37,5 timer.  

Om fortsatt er i tvil, kan du ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33 eller via Ditt NAV. 

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler