Fortrinnsrett

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Fortrinnsrett
SVAR:

Når det oppstår ledige behov, skal arbeidsgiver tilby den ledige stillingen til den deltidsansatte som ønsker å bruke fortrinnsretten, forutsatt at det ikke fører til en vesentlig ulempe for skolen. Hvorvidt det foreligger en vesentlig ulempe, må vurderes konkret.

Hvis det er flere deltidsansatte som ønsker å bruke fortrinnsretten sin til en stilling, er det den som er best kvalifisert som skal få tilbud om stillingen. Ansiennitet i seg selv er ikke et kriterie, men kan være en del av kvalifikasjonsvurderingen. Det vil si, hvis to ansatte står likt med henhold til utdannelse og egnethet, vil relevant erfaring kunne være utslagsgivende.  

Rektor har en styringsrett til å fordele timer, forutsatt a

Les mer
Fortrinnsrett
SVAR:

Som deltidsansatt kan du, ifølge arbeidsmiljøloven, ha fortrinnsrett til en utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver lyser ut stillingen og ansetter en ekstern søker. 

Fortrinnsretten forutsetter at du er kvalifisert for den ledige stillingen. Er det flere deltidsansatte med fortrinnsrett som ønsker å øke sin stilling, skal den deltidsansatte som er best kvalifisert velges.

Retten gjelder for både ledige stillinger på skolen din, men også ved utlysning av ledige stillinger i fylkeskommunen eller kommunen du er ansatt i. 

Det er ikke alle arbeidsgivere som er klar over denne fortrinnsretten. Derfor råder vi deltidsansatte til å melde fra til arbeidsgiver hvis du ønsker en utvidelse av stillingsande

Les mer
Fortrinnsrett

SVAR:

Som midlertidig ansatt er man ansatt for en begrenset periode fordi arbeidsgiver har et midlertidig behov for arbeidskraft. Er behovet grunnet i at en eller flere ansatte er sykemeldt, vil den midlertidige stillingen være et vikariat.

Vikarer har dessverre ingen fortrinnsrett etter loven, og rektor plikter å lyse ut stillingen. Du må derfor søke på stillingen på lik linje med andre søkere hvis du er interessert i stillingen.   

Vær oppmerksom på at det ikke er et krav om at man har overtatt akkurat de samme oppgavene som den fraværende ansatte. Rektor har rett til å omrokere på oppgavene. 

Les mer
Fortrinnsrett

SVAR:

Fortrinnsretten for deltidsansatte gjelder når det har oppstått en ledig stilling, enten hel eller deltidsstilling, på skolen eller i kommunen/fylkeskommunen.

Rektor har en styringsrett til å fordele timer, forutsatt at det kan saklig begrunnes, men en deltidsansatt kan kreve å få tildelt vikartimer i fag den ansatte er kvalifisert for å undervise i fremfor at skolen foretar nyansettelser eller leier inn vikarer til disse timene.

Les mer
Arbeidsforhold

SVAR:

Ja, arbeidsgiver plikter å informere om ledige stillinger, men det er tilstrekkelig at det opplyses om det på intranettet eller på tavla på personalrommet.

Les mer

Mest leste artikler