Fortrinnsrett

Har deltidsansatte en fortrinnsrett til ledige undervisningstimer?

JUNI, 2020

SVAR:

Fortrinnsretten for deltidsansatte gjelder når det har oppstått en ledig stilling, enten hel eller deltidsstilling, på skolen eller i kommunen/fylkeskommunen.

Man kan ikke bruke fortrinnsretten når det er snakk om fordeling av enkelttimer som har oppstått ved at en annen har fravær over kortere tid, enten akutt (for eksempel ved sykdom) eller planlagt (for eksempel innvilget permisjon for å ta etterutdanning). Det er ikke slik at man kan bruke fortrinnsretten til å få slike enkelttimer. Rektor har en styringsrett til å fordele timer, forutsatt at det kan saklig begrunnes

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler