Fortrinnsrett

Har deltidsansatte fortrinnsrett til ledige undervisningstimer?

JUNI, 2020

SVAR:

Fortrinnsretten for deltidsansatte gjelder når det har oppstått en ledig stilling, enten hel eller deltidsstilling, på skolen eller i kommunen/fylkeskommunen.

Rektor har en styringsrett til å fordele timer, forutsatt at det kan saklig begrunnes, men en deltidsansatt kan kreve å få tildelt vikartimer i fag den ansatte er kvalifisert for å undervise i fremfor at skolen foretar nyansettelser eller leier inn vikarer til disse timene.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler