Heltid og deltid

Hva er mine rettigheter når det gjelder å jobbe deltid fordi jeg ønsker mer tid med barnet mitt?

JUNI, 2020

SVAR:

Det er arbeidsmiljøloven § 10-2 (4) som regulerer retten til å få redusert arbeidstid. Et grunnlag for å få rett til å redusere arbeidstiden, er at man av «vektige velferdsgrunner har behov for det». Arbeidstakere med små barn som i en periode ønsker mer tid til samvær, er et kjernetilfelle av en slik vektig velferdsgrunn, og du har dermed rett til å få redusert din arbeidstid.

Det er et unntak fra retten til å få redusert arbeidstid, dersom det vil medføre en «vesentlig ulempe» for virksomheten. Dette er et vilkår med høy terskel, og enhver liten ulempe vil ikke være nok til å nekte noen redusert arbeidstid. Du har dermed i utgangspunktet retten på din side. Dersom du er villig til å samarbeide for å finne en god løsning og gir arbeidsgiver tid til å få ordnet vikar eller lignende, bør det være mulig å bli enig med arbeidsgiver. 

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler