Forhandlinger

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Forhandlinger

SVAR:

Norsk Lektorlag er opptatt av at alle våre medlemmer blir forhandlet for. Derfor er det viktig at vi får beskjed om at du ønsker hjelp i god tid før forhandlingene starter, slik at vi kan finne en løsning for alenemedlemmer.

I de fleste tilfeller er det en forhandlingssammenslutning fra Akademikerne i kommunen som kan forhandle for deg. Ta kontakt med kommunen for å få kontaktinformasjon til dem. Dersom det ikke er noen, kan vi finne en løsning der enten en tillitsvalgt fra fylket eller fra en nabokommune kan forhandle for deg. Dersom ingen av disse alternativene er aktuelle, kan vi forhandle for deg fra sentralt hold.

Les mer
Forhandlinger

SVAR:

Det er tre mulige løsninger :  

1. Vi forsøker å finne en aktuell kandidat som kan bli valgt til hovedtillitsvalgt i kommunen.  

2. Vi finner en tillitsvalgt som kan forhandle for våre medlemmer uten å bli formelt valgt til hovedtillitsvalgt.  

3. Vi kontakter en fellestillitsvalgt for Akademikerne eller en tillitsvalgt fra en annen Akademiker-organisasjon som kan forhandle. Medlemmene fremmer krav basert på de lokalt bestemte kriteriene og leverer inn kravene til sin tillitsvalgte. Den tillitsvalgte vil forhandle med kommunen. Noen steder forhandler man på skolenivå, men de fleste steder forhandler man på kommune/fylkesnivå.

Les mer
Forhandlinger

SVAR:

Det vet vi ikke. Det er de sentrale partene som bestemmer i tariffoppgjørene om det skal settes av penger til lokale forhandlinger eller ikke. Lenge var det en rytme på cirka annet hvert år, men den rytmen er ikke like regelmessig lenger.

Les mer