Forhandlinger

Hvem forhandler for meg i lønnsforhandlingene når jeg er eneste medlem i Norsk Lektorlag i min kommune?

JUNI, 2020

SVAR:

Norsk Lektorlag er opptatt av at alle våre medlemmer blir forhandlet for. Derfor er det viktig at vi får beskjed om at du ønsker hjelp i god tid før forhandlingene starter, slik at vi kan finne en løsning for alenemedlemmer.

I de fleste tilfeller er det en forhandlingssammenslutning fra Akademikerne i kommunen som kan forhandle for deg. Ta kontakt med kommunen for å få kontaktinformasjon til dem. Dersom det ikke er noen, kan vi finne en løsning der enten en tillitsvalgt fra fylket eller fra en nabokommune kan forhandle for deg. Dersom ingen av disse alternativene er aktuelle, kan vi forhandle for deg fra sentralt hold.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss