Forhandlinger

Hvor ofte er det lokale lønnsforhandlinger?

JUNI, 2020

SVAR:

Det vet vi ikke. Det er de sentrale partene som bestemmer i tariffoppgjørene om det skal settes av penger til lokale forhandlinger eller ikke. Lenge var det en rytme på cirka annet hvert år, men den rytmen er ikke like regelmessig lenger.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss