Forhandlinger

Hvem forhandler i de lokale lønnsforhandlingene når vi er en liten klubb?

JUNI, 2020

SVAR:

Det er tre mulige løsninger :  

1. Vi forsøker å finne en aktuell kandidat som kan bli valgt til hovedtillitsvalgt i kommunen.  

2. Vi finner en tillitsvalgt som kan forhandle for våre medlemmer uten å bli formelt valgt til hovedtillitsvalgt.  

3. Vi kontakter en fellestillitsvalgt for Akademikerne eller en tillitsvalgt fra en annen Akademiker-organisasjon som kan forhandle. Medlemmene fremmer krav basert på de lokalt bestemte kriteriene og leverer inn kravene til sin tillitsvalgte. Den tillitsvalgte vil forhandle med kommunen. Noen steder forhandler man på skolenivå, men de fleste steder forhandler man på kommune/fylkesnivå.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss