image-7
Arbeid

Vil vite mer om hva lærerne kan

Kunnskapsdepartementet skriver i Stortingsmelding nr. 20 ”På rett vei” at de vil kartlegge lærerkompetansen. - Det er på høy tid at dette gjøres. Vi har reist dette spørsmålet mange ganger, men det har skjedd svært lite. Vi vet for lite om kompetansesituasjonen i den videregående skolen, sier Gro Elisabeth Paulsen, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
11. juli, 2013
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Vi mener at dette arbeidet må startes umiddelbart, og at en slik kartlegging bør kunne gi oss detaljerte svar. Vi ønsker kunnskap om hvor mye kompetanse som finnes ved ulike skoler for de forskjellige fagene, og hvordan aldersfordelingen for lærerne er for de ulike fagene, sier Gro Elisabeth Paulsen, leder i Norsk Lektorlag.

Reduserte ambisjoner
TIMSS Advanced 2008 viste at henholdsvis 60 prosent og 73 prosent av lærerne med fordyping i fysikk og i matematikk var over 50 år.

– Vi mener at utviklingen burde ha vært fulgt nøye, og dette gjelder for alle fag, sier Paulsen.

Realfagstrategien for 2002-2007 hadde et eksplisitt mål om at rekrutteringen av lærere med hovedfag/mastergrad i matematikk og fysikk til videregående opplæring skulle være lik avgangen av slike innen 2007. Ambisjonsnivået i tilsvarende realfagsstrategi for 2010-2014 er redusert betraktelig. Målet er nå at ”antall lærere med minst 30 studiepoeng i matematikk og naturfag for 1.-7.trinn og minst 60 studiepoeng på ungdomstrinnet skal øke med minst 1000 i grunnskolen”.

Lenge siden sist
Etter det Norsk Lektorlag erfarer, ble den forrige omfattende kompetansekartleggingen foretatt i 2007 av NIFU/STEP. Rapporten ”Pedagogisk og faglig kompetanse blant lærere i videregående skole” viste store variasjoner i kompetanse, spesielt mellom studiespesialiserende program og yrkesfaglige program.

Tidligere utgivelser av Utdanningsspeilet inkluderte noe data om lærernes kompetanse, for eksempel om lærerne hadde utdanning på videregående nivå, lavere universitets/høgskoleutdanning eller høyere universitets/høgskoleutdanning, og om de hadde tatt pedagogisk utdanning. Både i Utdanningsspeilet i 2009 og 2011 framla en også data på aldersfordelingen for undervisningspersonell i grunnskolen og i videregående opplæring, men heller ikke her er aldersfordelingen vist for fagene disse lærerne underviste i. I Utdanningsspeilet for 2012 ble slike data ikke tatt med.

Kompetansekrav for undervisning i alle fag
Norsk Lektorlag ønsker at det forskriftsfestes kompetansekrav for å undervise i alle fag, en mer omfattende satsing enn Kunnskapsdepartement har vedtatt.

– Skolen trenger lærere som har god fordypning i undervisningsfagene sine. Vi bør i det minste til enhver tid sitte med oversikten over hvordan kompetansesituasjonen blant lærerne faktisk er. Et slikt faktagrunnlag vil trolig kunne fungere som pressmiddel slik at skoleeiere og skoleledere gjør det de kan for å sikre et godt kompetansenivå i kollegiet, avslutter Paulsen.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

ArbeidUtdanning
kompetanseundervisning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...