image-1
Utdanning

Snur om matematikkeksamen

Utdanningsdirektoratetat snur om endring av matematikkeksamen etter omfattende kritikk fra blant andre Norsk Lektorlag. Nå skal eksamener i matematikk gjennomføres som todelt eksamen frem til våren 2023.
AVRedaksjonen
10. august, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Utdanningsdirektoratet har bestemt at alle matematikkeksamener fremt til våren 2023 skal gjennomføres som to-delt. «Delen uten hjelpemidler blir kortere enn tidligere og oppgavene skal fortsatt utvikles etter nye læreplaner», skriver direktoratet.

– Dette er svært gode nyheter! Med todelt skriftlig eksamen, med og uten hjelpemidler, får alle elever bedre muligheter til å vise hva de kan, sier Lektorlagets leder Rita Helgesen.

Fagmiljøet og organisasjonene kritiserte

I oktober 2020 publiserte Utdanningsdirektoratet de første eksempeloppgavene til eksamen i matematikk og engelsk for Vg1 våren 2021. Da ble det kjent at direktoratet vil gå bort fra todelingen av eksamen i matematikkeksamen. De ville innføre en heldigital matematikkeksamen hvor alle hjelpemidler er tillatt.

Endringen kom i forbindelse med innføringen av nye læreplaner og utviklingen av en ny digital tjeneste av eksamen.

-Det matematiske fagmiljøet peker på todelt eksamen som den enkleste måten for elevene å vise grunnleggende regnetekniske ferdigheter i matematikk. Når vi vet at slike grunnleggende regneferdigheter er viktige for dypere forståelse i faget, og at det å vise utregninger i en slik del av eksamen nettopp fremmer kvaliteter UH-sektoren etterlyser hos begynnerstudentene, altså gjør dem studieforberedte, vil det være et stort feilgrep å prøve å fjerne todelt eksamen, sa Helgesen da endringen ble kjent i fjor.

«Å fjerne todelt eksamen vil ramme de faglig svake» (nettsak oktober 2020)

Helgesen forteller at  Lektorlaget har samarbeidet tett med Norsk Matematikkråd, dekanene ved de store universitetene og blant annet Tekna, og er glad for at de faglige argumentene har vunnet frem.

Skal utrede løsninger frem til 2023

«Frem mot 2023 skal vi utrede hvordan vi kan imøtekomme behovene og innsigelsene som har kommet om bruk av hjelpemidler under hele eksamen», skriver direktoratet.

Både fagmiljøene ved universiteter og høgskoler, organisasjonene i Skole-Norge og andre interesserte skal involveres i arbeidet.

I Udirbloggen skriver direktoratet om beslutningen:

«2020 var året hvor de nye læreplanene ble innført, og alle fikk en pandemi i fanget – dere i skolen mer enn de aller fleste. Gjennom pandemien har vi i Udir lært mye om hvordan vi må bruke mer varierte kanaler for å fortelle om arbeidet som foregår hos oss. At vi alle har blitt drevne på digitale møter og arrangementer kan hjelpe oss med det, også når pandemien er over. I de vanskelige årene skole-Norge har vært gjennom er det også forståelig at det ikke har vært nok tid til å ta imot store endringer i tillegg til å ta de nye læreplanene i bruk. Vi forstår godt behovet for å først bli mer fortrolige med de nye læreplanene.»

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
matematikkeksamenvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...