image-0
Utdanning

Råd for en bedre vurderingspraksis

Høy faglig kompetanse hos læreren som skal sette standpunktkarakterer, klare nasjonale vurderingskriterier, flere frivillige karakterstøttende prøver og avslutningseksamen med eksterne sensorer er viktig for å bedre kvaliteten på standpunktkarakterene på ungdomstrinnet.
AVRedaksjonen
20. oktober, 2011
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Under KUF-komiteens høring om stortingsmeldingen om ungdomsskolen kom Norsk Lektorlag blant annet med innspill til forbedringer av vurderingspraksisen. Representanter fra KUF-komiteen ba Norsk Lektorlag spesielt komme med konkrete tiltak som vil bedre vurderingskvaliteten.

I et notat til KUF-komiteen som omhandler ungdomsskolemeldingen, skriver Norsk Lektorlag at de støtter departementets vurdering når det foreslår tiltak som kan støtte opp under en mer enhetlig vurderingspraksis:
” Norsk Lektorlag mener at svak læringskultur og manglende målrettet vurdering i fag gjør det nødvendig å satse på prosjekter som Vurdering for læring, men at en bedre vurderingskultur først og fremst avhenger av bedre ekstern sluttvurdering i fagene. En svak læringskultur har kunne utvikle seg over mange år fordi sluttvurderingen har vært forsømt.”

Positiv til karakterstøttende prøver
– Vi mener at skolen trenger klarere, nasjonale vurderingskriterier. De tiltakene som departementet foreslår for å bedre kvaliteten på standpunktkarakterene, er svært viktige. Det gjelder rammeverk for utvikling av kjennetegn på måloppnåelse i fag, og ikke minst forslaget om å utvikle frivillige, karakterstøttende prøver i naturfag og samfunnsfag, prøver i skriving og digitale ferdigheter. Det er meget positivt at departementet vil utvikle en prøvebank med karakterstøttende prøver og med et prøveformat som gir elever mulighet til selv å vurdere eget læringsutbytte, sier Paulsen.

Norsk Lektorlag mener at prøvebanken bør omfatte alle fag slik at skolen ikke utvikler B-fag som får liten oppmerksomhet.

Varierende kvalitet
Norsk Lektorlag mener at kvaliteten på standpunktkarakterene på ungdomstrinnet er så variabel, at det må settes inn flere effektive tiltak. Mange elever opplever at gode karakterer fra ungdomstrinnet ikke holder mål i møtet med kravene i videregående opplæring. Dette svekker elevenes tillit til skolesystemet, noen oppfatter det som om de er holdt for narr med urealistisk gode karakterer på ungdomsskolen, mens andre oppfatter at videregående skole stiller overraskende og urimelige krav. Det er derfor meget positivt at det utvikles frivillige kartleggingsprøver for 9/10 trinn slik at elvenes overgang fra ungdomstrinnet til videregående skole blir best mulig.

Når det gjelder eksamensordningene, skrev Norsk Lektorlag et brev til Utdanningsdirektoratet i januar i år, om at det må innføres todelte eksamener i alle fag – en del med og en del uten bruk av hjelpemidler.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamenvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...