image-9
Utdanning

Vanlig å gå ned i karakter til eksamen

Bergens Tidende melder om at ungdomsskoleelevers standpunktkarakterer gjennomgående er bedre enn eksamenskarakterene. Dette gjelder dessverre over hele landet og skyldes for uklare vurderingskriterier.
AVRedaksjonen
19. oktober, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Leder i NLL Gro Elisabeth Paulsen– Dette er et velkjent problem som Utdanningsdirektoratet burde ha tatt tak i for lenge siden. Da Kunnskapsløftet ble planlagt, sa Norsk Lektorlag tydelig fra om at klarere vurderingskriterier i alle fag var helt nødvendig for å heve kvaliteten i skolen og for at elever skal få en mest mulig lik og rettferdig vurdering over hele landet, sier leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen.

Dyktigere i det som ikke måles?
– Det sies ofte at forskjellen mellom standpunktkarakterene og eksamenskarakterene skyldes at standpunkt omfatter alle læreplanmålene, mens eksamen kun måler et utvalg av momenter i læreplanene. Det stemmer, men det er en besynderlig tanke at elevene systematisk er så mye dyktigere nettopp i de læreplanmål som ikke måles, enn i læreplanmål som måles til eksamen. Man kunne like gjerne tenke seg at elevene er dårligere i de læreplanmålene som ikke prøves til eksamen, og at standpunktkarakterene derfor burde være lavere enn eksamenskarakterene, sier Paulsen.En gjennomgående tendens

I Utdanningsspeilet 2009 beskriver Utdanningsdirektoratet fenomenet med at karaktergjennomsnittet er høyere til standpunkt enn til skriftlig eksamen som en gjennomgående tendens.

NIFU STEP-rapporten ”Rettferdig standpunktvurdering- det (u)muliges kunst” viser at lærerne i hovedsak vektlegger elevenes prestasjoner og kunnskap ved standpunktkaraktersetting, men at elevenes deltagelse vektlegges ulikt. Deltagelse, innsats og holdninger blir vektlagt i alle fag for faglig svake elever, men ikke for de faglig sterke elvene.

I en kommentar til denne studien uttalte direktør i Utdanningsdirektoratet Petter Skarheim i juni at lærerne må få den støtten de trenger for at de skal kunne gi rettferdige karakterer.

– Vi ser fortsatt at lærere ikke får en slik støtte. Vi er fortsatt bekymret over at Kunnskapsdepartementet neglisjerer utfordringene, sier Paulsen.

Relaterte lenker:

 

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
forskningvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.
Nyheter
Positive forslag for etter- og videreutdanning
Fire nye karriereveier og en ny rett til en introduksjonsperiode med veiledning for nyutdannede nyansatte er blant tiltakene utvalget for etter- og videreutdanning foreslår. – Dette er gode tiltak som...
Utdanning
Etterlengtet anbefaling for to-delt eksamen i matematikk
Tre måneder på overtid kom anbefalingen for eksamen i matematikk. Arbeidsgruppa anbefaler en fortsatt to-deling av matematikkeksamen for 10. trinn og matematikk T, R og S. For det praktiske matematikk...