image-9
Utdanning

Vanlig å gå ned i karakter til eksamen

Bergens Tidende melder om at ungdomsskoleelevers standpunktkarakterer gjennomgående er bedre enn eksamenskarakterene. Dette gjelder dessverre over hele landet og skyldes for uklare vurderingskriterier.
AVRedaksjonen
19. oktober, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Leder i NLL Gro Elisabeth Paulsen– Dette er et velkjent problem som Utdanningsdirektoratet burde ha tatt tak i for lenge siden. Da Kunnskapsløftet ble planlagt, sa Norsk Lektorlag tydelig fra om at klarere vurderingskriterier i alle fag var helt nødvendig for å heve kvaliteten i skolen og for at elever skal få en mest mulig lik og rettferdig vurdering over hele landet, sier leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen.

Dyktigere i det som ikke måles?
– Det sies ofte at forskjellen mellom standpunktkarakterene og eksamenskarakterene skyldes at standpunkt omfatter alle læreplanmålene, mens eksamen kun måler et utvalg av momenter i læreplanene. Det stemmer, men det er en besynderlig tanke at elevene systematisk er så mye dyktigere nettopp i de læreplanmål som ikke måles, enn i læreplanmål som måles til eksamen. Man kunne like gjerne tenke seg at elevene er dårligere i de læreplanmålene som ikke prøves til eksamen, og at standpunktkarakterene derfor burde være lavere enn eksamenskarakterene, sier Paulsen.En gjennomgående tendens

I Utdanningsspeilet 2009 beskriver Utdanningsdirektoratet fenomenet med at karaktergjennomsnittet er høyere til standpunkt enn til skriftlig eksamen som en gjennomgående tendens.

NIFU STEP-rapporten ”Rettferdig standpunktvurdering- det (u)muliges kunst” viser at lærerne i hovedsak vektlegger elevenes prestasjoner og kunnskap ved standpunktkaraktersetting, men at elevenes deltagelse vektlegges ulikt. Deltagelse, innsats og holdninger blir vektlagt i alle fag for faglig svake elever, men ikke for de faglig sterke elvene.

I en kommentar til denne studien uttalte direktør i Utdanningsdirektoratet Petter Skarheim i juni at lærerne må få den støtten de trenger for at de skal kunne gi rettferdige karakterer.

– Vi ser fortsatt at lærere ikke får en slik støtte. Vi er fortsatt bekymret over at Kunnskapsdepartementet neglisjerer utfordringene, sier Paulsen.

Relaterte lenker:

 

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
forskningvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Alle elever trenger kvalifiserte lærere
Regjeringen vil ha varig unntak fra kompetansekravene for undervisning for lærere utdannet før 2014. – Dette er en mangel på respekt for elevenes behov for kvalifiserte lærere, sier Norsk Lektorlags l...
Utdanning
Flere fullfører videregående på normert tid
80,5 prosent av dem som begynte på videregående opplæring i 2015, har fullført på normert tid. – Skal vi få enda flere til å fullføre, trenger vi flere kompetente lærere og lektorer, faglig kvalifiser...
Utdanning
Gjeninnfører fraværsgrensen høsten 2022
Regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen fra skolestart. – Det er viktig å gjeninnføre elevplikter som underbygger et godt læringsmiljø, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.