image-9
Utdanning

Muntlig eksamen som planlagt denne våren

Muntlig eksamen skal foregå som normalt: Alle 10.trinnselever kommer opp til en lokalt gitt muntlig eksamen, og Vg3-elever trekkes ut til lokalt gitt muntlig eksamen.
AVRedaksjonen
08. april, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Like mange avgangselever på studieforberedende og påbygg i videregående skole som vanlig vil komme opp til muntlig eksamen denne våren. På 10. trinn vil alle elever komme opp i muntlig eksamen som vanlig.

Muntlig-praktisk og praktisk eksamen vil ikke bli gjennomført.

I februar besluttet regjeringen å avlyse vårens skriftlige eleveksamener og også å avlyse muntlig-praktiske og praktiske eksamener. Årsaken var smittevern og fordi det har vært ulike forhold for opplæringen ved skolene.

Muntlige eksamener ble ikke avlyst, og Utdanningsdirektoratet fikk i oppdrag å utrede om og hvordan en kunne legge til rette for at alle avgangselever kunne komme opp til en muntlig eksamen.

Vanlig muntlig eksamen etter høringsrunde

Etter en høringsrunde har Kunnskapsdepartementet konkludert med at muntlig eksamen foregår som normalt. Det vil si at alle 10.trinnselever kommer opp til en lokalt gitt muntlig eksamen, og at Vg3- elever trekkes ut til lokalt gitt muntlig eksamen som vanlig.

Som normalt vil trekket bli offentliggjort 48 timer før eksamen. Det betyr at alle elever må jobbe som om de kan komme opp til eksamen.

– For å legge til rette for mest mulig jevnt arbeid i alle skolens fag, og for at arbeidspresset tilknyttet muntlig eksamen skulle kunne fordeles mest mulig på fellesfags- og programfagslærere, ba vi regjeringen også vurdere om muntlig-praktisk eksamen kunne gjennomføres i områder med lavere smittetrykk. Nå har myndighetene konkludert med at det ikke lar seg gjøre, og det tar vi til etterretning, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.

Dette skjer med eksamen våren 2021

  • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.
  • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.
  • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021gjennomfører eksamen sammen med privatistene.
  • Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Skolen får en nøkkelrolle til å hjelpe ukrainske barn og unge
– Det er en menneskelig tragedie som utspiller seg i Ukraina. Våre tanker går til hele det ukrainske folk. Vi tenker særlig på barn og unge som mister verdifull opplæring og våre ukrainske kolleger, s...
Utdanning
Etterlyser konkrete tiltak for å følge opp høyt elevfravær
Norsk Lektorlag er bekymret for høyt fravær og flere skolevegrere. – Regjeringen må gjeninnføre elevplikter og sette inn ekstra ressurser for å ivareta de sårbare elevene, sier Helle Christin Nyhuus, ...
Utdanning
Å avlyse eksamen gir flere negative konsekvenser
I Norsk Lektorlags høringsinnspill om avlysning av eksamen har vi gjentatt vårt hovedsyn. Lektorlaget er bekymret for at konsekvensene for avlysningen av både skriftlig og muntlig eksamen ikke har bli...