image-6
Utdanning

Muntlig eksamen som planlagt denne våren

Muntlig eksamen skal foregå som normalt: Alle 10.trinnselever kommer opp til en lokalt gitt muntlig eksamen, og Vg3-elever trekkes ut til lokalt gitt muntlig eksamen.
AVRedaksjonen
08. april, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Like mange avgangselever på studieforberedende og påbygg i videregående skole som vanlig vil komme opp til muntlig eksamen denne våren. På 10. trinn vil alle elever komme opp i muntlig eksamen som vanlig.

Muntlig-praktisk og praktisk eksamen vil ikke bli gjennomført.

I februar besluttet regjeringen å avlyse vårens skriftlige eleveksamener og også å avlyse muntlig-praktiske og praktiske eksamener. Årsaken var smittevern og fordi det har vært ulike forhold for opplæringen ved skolene.

Muntlige eksamener ble ikke avlyst, og Utdanningsdirektoratet fikk i oppdrag å utrede om og hvordan en kunne legge til rette for at alle avgangselever kunne komme opp til en muntlig eksamen.

Vanlig muntlig eksamen etter høringsrunde

Etter en høringsrunde har Kunnskapsdepartementet konkludert med at muntlig eksamen foregår som normalt. Det vil si at alle 10.trinnselever kommer opp til en lokalt gitt muntlig eksamen, og at Vg3- elever trekkes ut til lokalt gitt muntlig eksamen som vanlig.

Som normalt vil trekket bli offentliggjort 48 timer før eksamen. Det betyr at alle elever må jobbe som om de kan komme opp til eksamen.

– For å legge til rette for mest mulig jevnt arbeid i alle skolens fag, og for at arbeidspresset tilknyttet muntlig eksamen skulle kunne fordeles mest mulig på fellesfags- og programfagslærere, ba vi regjeringen også vurdere om muntlig-praktisk eksamen kunne gjennomføres i områder med lavere smittetrykk. Nå har myndighetene konkludert med at det ikke lar seg gjøre, og det tar vi til etterretning, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.

Dette skjer med eksamen våren 2021

  • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.
  • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.
  • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021gjennomfører eksamen sammen med privatistene.
  • Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.
Nyheter
Positive forslag for etter- og videreutdanning
Fire nye karriereveier og en ny rett til en introduksjonsperiode med veiledning for nyutdannede nyansatte er blant tiltakene utvalget for etter- og videreutdanning foreslår. – Dette er gode tiltak som...
Utdanning
Etterlengtet anbefaling for to-delt eksamen i matematikk
Tre måneder på overtid kom anbefalingen for eksamen i matematikk. Arbeidsgruppa anbefaler en fortsatt to-deling av matematikkeksamen for 10. trinn og matematikk T, R og S. For det praktiske matematikk...