Guri Melby i debatt
Utdanning

Melby: eksamen er viktig

Ekspertgruppen for smittevern ber regjeringen tidlig avklare hva som skjer med eksamen og vurdering. Kunnskapsminister Guri Melby avviste 16. november forslag om å avlyse eksamen, og mener tvert imot at eksamen er ekstra viktig i år.
AVRedaksjonen
17. november, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Ekspertgruppen for smittevern i skolen leverte fredag 13. november sine anbefalinger i til kunnskapsminister Guri Melby. Norsk Lektorlag leverte i forkant sine innspill til rapporten. Nå anbefaler ekspertgruppen at sentrale myndigheter tidlig avklarer forventninger og rammer for standpunktvurdering og eksamen våren 2021.

Peker på motivasjon

Forrige skoleår (2019/2020) ble bare privatisteksamen gjennomført på grunn av korona-pandemien. De andre eksamenene i 10. klasse og i videregående skole ble avlyst, selv om Norsk Lektorlag  frarådet dette.

Elevorganisasjonen vil allerede nå avlyse eksamen neste vår. I går møtte Elevorganisasjonens leder Kristin Schultz kunnskapsminister Guri Melby til debatt i Dagsnytt 18. (Se debatten i NRK Nett-tv her)

– Vi har god tid til å planlegge eksamen, det er ingen grunn til å avlyse eksamen nå. Veldig mye taler for at det er mulig å gjennomføre eksamen, sa Melby i debatten i Dagsnytt 18 i går.

Elevorganisasjonens leder Kristin Schultz sa seg i debatten enig i at det er fullt mulig å gjennomføre eksamen på en smittevennlig måte. Hun og Elevorganisasjonen mener allikevel at eksamen må avlyses, og begrunner dette med at noen elever mister undervisning, får redusert læringsutbytte eller har koronarelatert fravær.

– Vi forventer et fullverdig opplæringstilbud som forbereder elevene til eksamen, og det er en viktig grunn til at vi vil ha eksamen. Det å stille krav til eksamen og til ikke å ha for høyt fravær er også viktig for mange elever for å holde motivasjonen oppe. Derfor mener jeg eksamen kanskje er enda viktigere denne våren enn i et vanlig år, sa Melby under debatten.

Eksamen gir motivasjon og kvalitetssikring

Lektorlagets leder Rita Helgesen er glad for at Melby nå tydelig påpeker eksamens betydning i skolen.

– Eksamensinstituttet er viktig for å kvalitetssikre standpunktvurderingen på systemnivå. Regjeringen opplyste selv i august at vårens avlysning av eksamen ga rekordhøye standpunktkarakterer. Eksamen er også en viktig ytre motivasjon, som Melby også påpeker. Derfor bør Kunnskapsdepartementet nå tydelig slå fast at eksamen skal gjennomføres, sier Helgesen.

Les mer om eksamen og vurdering på Lektorlagets temaside

Bilder: Guri Melby, skjermdump: NRK Nett-TV. Kristin Schultz, foto: Elevorganisasjonen

Hvorfor mener Lektorlaget eksamen er viktig?

  • MOTIVASJON: Eksamen er et positivt og tydelig faglig mål å strekke seg mot. Det er særlig viktig nå, hvor elevene får så mye skjermundervisning. Elevenes motivasjon for læring faller ekstra mye hvis alle eksamener forsvinner i tillegg til at det ikke føres fravær.
  • REDUSERTE KJØNNSFORSKJELLER: Vi vet at kjønnsforskjellene er mindre for eksamenskarakterene enn for standpunktkarakterene. Camilla Stoltenberg som ledet utvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, har pekt på at kjønnsforskjellene i Norge faktisk øker fordi vi allerede vektlegger standpunktvurdering så mye som vi gjør.
  • ØKT KARAKTERPRESS UTEN EKSAMEN: Avlyses muntlig eksamen for alle vil et helt kull søke seg inn til høyere utdanning kun på bakgrunn av standpunktkarakter. En viktig funksjon for eksamen er å kvalitetssikre standpunktkarakterene, dette er ekstra viktig i år når skolene har vært stengt deler av året. Hvis både skriftlige og muntlige eksamener avlyses våren 2020, kan en utilsiktet konsekvens være et økt press for å sette høyere standpunktkarakter enn det det er grunnlag for, hvis når justeringen eksamen skal gi faller bort
  • ULEMPE FOR SØKERE TIL HØYERE UTDANNING: Å ha gjennomført en muntlig eksamen alder er en fordel når elevene blir studenter i høyere utdanning. I tillegg blir det dårligere likebehandling av søkerne til høyere utdanning hvis ett årskull skal konkurrere om studieplassene bare med standpunktkarakterer. Dette fordi den eksterne sensuren til eksamen vanligvis fører til at karaktersnittet går noe ned.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamenkorona

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...