image-4
Utdanning

Lektorlaget: Et klokt kompromiss om eksamen

Kunnskapsminister Guri Melby (V) og regjeringen vil sørge for at avgangselever i grunnskolen og på videregående får ta muntlig eksamen. Sentralgitt skriftlig eksamen gjennomføres bare for privatister.
AVRedaksjonen
08. februar, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Det er et klokt kompromiss i en vanskelig sak at kunnskapsminister Guri Melby og regjeringen nå vil gjennomføre muntlig eksamen for avgangselever både på 10. trinn og siste år i videregående, sier Norsk Lektorlags leder Rita Helgesen.

-Dette er viktig for motivasjonen til elevene, som får erfaring med å jobbe systematisk frem mot eksamen. For noen elever kan eksamen også være en viktig sistesjanse for å få vitnemål, legger hun til.

Da kunnskapsminister Guri Melby (V) kunngjorde beslutningen mandag 8. februar, understreket hun hvor viktig eksamen er for å gi elevene en ekstern, objektiv vurdering. Likevel avlyser regjeringen sentralgitt skriftlig eksamen på grunn av de store forskjellene i undervisning som pandemien har skapt. I tillegg avlyses alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener. 

Lokalgitt muntlig eksamen skal som nevnt gjennomføres for 10. trinn og VG3.

Noen unntak for skriftlig eksamen

Privatistene er unntatt avlysningen, og skal få skriftlig eksamen som normalt – som i fjor med forbehold om smittesituasjonen. Andre elever med behov for å gjennomføre eksamen for å få vitnemål eller fag- og svennebrev, samt elevene med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen, får også gjennomføre eksamen som normalt.

– Eksamen som del av vurderingen i norsk skole generelt, er ikke oppe til diskusjon. Årets spesielle situasjon med smitteverntiltak gjør det annerledes denne våren, sier Melby. Hun legger vekt på at regjeringen har vurdert om det er forsvarlig å gjennomføre eksamen i år.

Vil tilby ekstern vurdering av standpunkt

I tillegg til å gjennomføre muntlig eksamen for 10. trinn og tredje klasse i videregående, ønsker Melby å finne en måte å få ekstern vurdering av standpunktkarakter.

– Karakterene elevene får, må være riktige og rettferdige så langt det lar seg gjøre. Det er bra både for den enkelte elev, og de andre elevene man konkurrerer mot i opptaket til videregående opplæring og høyere utdanning, sier Melby til Dagbladet.

-Jeg er glad for at Melby har lyttet til Lektorlaget i denne saken. Det er også klokt av Melby å tydelig anerkjenne at balansen mellom standpunktvurdering og eksamen skal opprettholdes, sier Helgesen.

– Vi må ha tillit til at lektorer og lærere gjør gode standpunktvurderinger, men å tilby ekstern kvalitetssikring av standpunkt kan være et godt supplerende tilbud for å styrke og utvikle vurderingsfellesskapene, sier Helgesen og understreker at det må gis penger til arbeid med ekstern vurdering av standpunkt.

– For eksempel kan de som skulle ha vært sensorer til skriftlig eksamen, bistå med ekstern vurdering som en frivillig ordning. På min skole vurderte vi hverandres elever systematisk uten å få betalt for det, og det å få støtte, hjelp og faglige diskusjoner om vurdering trengs også i år. Men mange har kanskje ikke overskudd i år på grunn av mye merarbeid, og kvier seg kanskje for å spørre kollegaene om hjelp, sier Helgesen.

På bildet: Guri Melby før pressekonferansen om eksamensavvikling våren 2021, 8. februar. Foto: Lise Åserud, NTB

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamenkorona

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...