image-2
Arbeid

Mer digitalskole er ikke gratis

Lektorlaget er positive til bedre rammer på gult nivå, men reagerer sterkt på at regjeringen mener mer digital undervisning ikke vil koste noe.
AVRedaksjonen
08. desember, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Etter en ny hastehøring vil regjeringen la skolene planlegge digital hjemmeundervisning med noe mer forutsigbarhet for ansatte og elever. Foreldreutvalget for grunnopplæringen har uttalt seg mot den foreslåtte endringen. Dagen etter høringsfristen gikk ut, tirsdag 8. desember, fikk kunnskapsminister Guri Melby kritikk for å åpne for at elever også kan sendes hjem til digital undervisning med en indirekte begrunnelse i smittevern, fremfor en direkte.

Urealistisk om kostnader

Lektorlaget har tidligere gitt tydelig beskjed om behovet for mer konkrete smittevernregler på gult nivå, og er positive til at ansatte, elever og foresatte får noe mer forutsigbarhet. Forslaget gjør det mulig å praktisere gult nivå med mer avstand og større trygghet for lærere og elever.

Samtidig har Lektorlaget i høringen sagt fra om hvilke rammer som bør gjelde for ordningen, hvis elever og lærere faktisk skal oppleve bedring på gult nivå med de foreslåtte endringene. Kunnskapsminister Melby har vært tydelig på at skoleeiere må bruke nødvendige ressurser på skolene, men likevel skriver regjeringen i høringsnotatet at forslaget ikke vil ha vesentlige økonomiske konsekvenser, fordi det er valgfritt for skolene å ta det i bruk.

Landets største skoleeier, Oslo kommune, presiserte nylig forskjellen på at lærere har ekstra arbeid og på at de blir bedt om å gjøre ekstra arbeid.

– Det er pålagt overtid som utløser rett til overtidsbetaling. Om lærere opplever at de ikke får utført sine pålagte arbeidsoppgaver innenfor normalarbeidstida, er det viktig at de tar dette opp sin leder som eventuelt kan pålegge overtid og godtgjøre deretter, uttalte Utdanningsetatens direktør Marte Gerhardsen til Dagbladet.

Lektorlaget er i sin høringsuttalelse derfor tydelig på at forslaget må ta høyde for kostnadene knyttet til det merarbeidet digital undervisning og hybridundervisning gir.

Det ble tydelig dokumenter både i Lektorlagets medlemsundersøkelse vår og den nyeste medlemsundersøkelsen i november:

Dette er Lektorlagets forbedringspunkter til forslaget:

  • Lærernes arbeidstidsavtale er ikke endret og må legges til grunn for planleggingen
  • Digital infrastruktur må styrkes om forslaget skal kunne gjennomføres, og dette koster penger.
  • «Hjelp og oppfølging gjennom skoledagen» ved hjemmeopplæring må presiseres.
  • Forslaget har derfor vesentlige økonomiske konsekvenser: Både ren hjemmeskole (digital fjernundervisning) og hybridundervisning der digital undervisning og skoleundervisning kombineres, tar mer tid for undervisningspersonalet. Det gjelder både forberedelser og oppfølging. Økonomiske konsekvenser må innarbeides og kompenseres.
  • Aldersgrensen: bør av praktiske grunner følge skoleår, ikke elevenes alder. Lektorlaget foreslår dette bør gjelde ungdomstrinn og videregående opplæring (8.-13. klasse)

Les hele Norsk Lektorlags høringsuttalelse her.

Les høringsnotatet her

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
digitaliseringundervisning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler
Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp...
Nyheter
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.