image-2
Lektorbloggen

Læreplanen er skolens ledestjerne – ikke eksamen

Det er den nye læreplanen som fører til endring i matematikkfaget, skriver divisjonsdirektør Sissel Skillinghaug og avdelingsleder Per Kristian Larsen-Evjen i Utdanningsdirektoratet.
AVSissel Skillinghaug, divisjonsdirektør, og Per Kristian Larsen-Evjen, avdelingsdirektør, Utdanningsdirektoratet
14. desember, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Lektor Per Roar Ekeland mener at omleggingen av eksamen i matematikk er en ulykke for faget, og for ungdommers realfagskompetanse. Elevene skal ikke lenger bruke papir og blyant for å besvare deler av eksamen, og Ekeland frykter det betyr kroken på døren for regneferdigheter og matematisk kompetanse. Vi deler ikke den pessimismen.

Som Ekeland skriver, har arbeidet med nye læreplaner vært delt i flere innspillsrunder og i en større høring. Det er læreplanene som skal styre undervisningen, ikke eksamen. Ekeland mener omleggingen av eksamen innebærer en stor endring av matematikkfagets innhold. Det er feil. Det er den nye læreplanen som fører til endring i matematikkfaget. Det er læreplanen matematikklærere skal bygge undervisningen på, og det er læreplanen som er utgangspunktet for oppgavene elevene får til eksamen. Læreplanen skal være ledestjernen i skolehverdagen, ikke eksamen.

Vi kan berolige med at elevene fortsatt skal vise utregninger under eksamen. Den nye læreplanen legger vekt på at elevene skal utforske, bli gode problemløsere og være aktive i egen læring. Til eksamen må elevene møte oppgaver som er gjenkjennelige fra opplæringen de får og hverdagen de lever i. I de nye oppgavetypene som er foreslått, skal elevene i større grad selv velge fremgangsmåte og forklare hvorfor de løser oppgaven som de gjør. De skal vise resonnementer, beregninger og vurderinger.

Elevene i dagens skole er vant til å vise ferdigheter digitalt, altså uten papir og blyant. Det gjør de blant annet under nasjonale prøver på barne- og ungdomstrinnet. Analyser av dagens eksamen forteller at kompetansen elevene viser når de kun kan bruke papir og blyant og ingen hjelpemidler, er den samme som når de kan bruke hjelpemidler.

For å være trygge på at oppgavene fungerer etter hensikten, har vi bedt skoler om å prøve ut forslagene til nye eksamensoppgaver. Sammen med andre tilbakemeldinger blir analysene fra utprøvingen grunnlag for de endelige eksamensoppgavene.

Den nye læreplanen er grunnmuren for å bygge elevenes kompetanse gjennom skoleløpet, og eksamen må derfor åpne døren for endringer.

Dette innlegget er publisert på aftenposten.no 20. november 2020.

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
eksamenfagfornyelsenmatematikkeksamenvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...
Lektorbloggen
Lekser, nå igjen
Hvis en familie bestemmer at det beste for sitt barns læring og utvikling er at det ikke skal være lekser, skal det fint la seg gjøre uten at et kommunestyre trenger å vedta at alle skolens barn av de...
Lektorbloggen
På tide med en nasjonal satsing på fremmedspråk
Skal vi lære flere språk, må vi gjøre noe drastisk med språkopplæringen både i skolen og høyere utdanning.