image-6
Utdanning

Skuffende at Brenna avlyser alle eksamener

– Det er skuffende at kunnskapsministeren ikke gir avgangselever muligheten til å gjennomføre i det minste lokalt gitt muntlig eksamen, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
11. februar, 2022

Vil avlyse: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) holdt pressekonferanse 11. februar hvor hun sa at eksamen avlyses. Bildet er fra kommunalpolitisk toppmøte i Oslo tidligere i februar. Foto: Javad Parsa, NTB

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vil avlyse både skriftlig og muntlig eksamen.

Helt overordnet mener Norsk Lektorlag at arbeid frem mot eksamen både aktiviserer faglig læring og utvikling, og bidrar til sosial læring.

– Vi kjenner oss ikke igjen i at gjennomføringen av lokalt gitte muntlige eksamener vil gå på bekostning av faglærers undervisning. Dette ligger allerede inn i planene, sier leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus.

Vanskelig å motivere til utsatt standpunkt

Norsk Lektorlag er bekymret for premisset om at det er en motsetning mellom læring og forberedelse til eksamen som ser ut til å ligge til grunn.

– De fleste skoler har planlagt for et godt vurderingsgrunnlag for standpunkt i god tid før 17. mai. Da har elevene det formelle vurderingsgrunnlaget de trenger for å få standpunktkarakter. Våre medlemmers erfaringer med avlyste eksamener fra våren 2020 og 2021 viser at det har vært vanskelig for elevene å holde motivasjonen oppe til en utsatt standpunktvurdering, sier Nyhuus.

– Forholdene lå bedre til rette i år for å gjennomføre eksamen. Derfor hadde vi en forventning om at Brenna ville ta et skritt mot en mer normal skolehverdag denne våren, legger hun til.

Forslaget skal på høring

Kunnskapsministeren sier at forslaget skal på en høring og en endelig beslutning vil bli tatt kort tid etter det.

– Vi og andre har gitt mange innspill underveis. Det er vanskelig å se hva en ny høring nå vil gi av ny informasjon, sier Nyhuus.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Skolen får en nøkkelrolle til å hjelpe ukrainske barn og unge
– Det er en menneskelig tragedie som utspiller seg i Ukraina. Våre tanker går til hele det ukrainske folk. Vi tenker særlig på barn og unge som mister verdifull opplæring og våre ukrainske kolleger, s...
Utdanning
Etterlyser konkrete tiltak for å følge opp høyt elevfravær
Norsk Lektorlag er bekymret for høyt fravær og flere skolevegrere. – Regjeringen må gjeninnføre elevplikter og sette inn ekstra ressurser for å ivareta de sårbare elevene, sier Helle Christin Nyhuus, ...
Utdanning
Å avlyse eksamen gir flere negative konsekvenser
I Norsk Lektorlags høringsinnspill om avlysning av eksamen har vi gjentatt vårt hovedsyn. Lektorlaget er bekymret for at konsekvensene for avlysningen av både skriftlig og muntlig eksamen ikke har bli...