image-0
Utdanning

Skuffende at Brenna avlyser alle eksamener

– Det er skuffende at kunnskapsministeren ikke gir avgangselever muligheten til å gjennomføre i det minste lokalt gitt muntlig eksamen, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
11. februar, 2022

Vil avlyse: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) holdt pressekonferanse 11. februar hvor hun sa at eksamen avlyses. Bildet er fra kommunalpolitisk toppmøte i Oslo tidligere i februar. Foto: Javad Parsa, NTB

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vil avlyse både skriftlig og muntlig eksamen.

Helt overordnet mener Norsk Lektorlag at arbeid frem mot eksamen både aktiviserer faglig læring og utvikling, og bidrar til sosial læring.

– Vi kjenner oss ikke igjen i at gjennomføringen av lokalt gitte muntlige eksamener vil gå på bekostning av faglærers undervisning. Dette ligger allerede inn i planene, sier leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus.

Vanskelig å motivere til utsatt standpunkt

Norsk Lektorlag er bekymret for premisset om at det er en motsetning mellom læring og forberedelse til eksamen som ser ut til å ligge til grunn.

– De fleste skoler har planlagt for et godt vurderingsgrunnlag for standpunkt i god tid før 17. mai. Da har elevene det formelle vurderingsgrunnlaget de trenger for å få standpunktkarakter. Våre medlemmers erfaringer med avlyste eksamener fra våren 2020 og 2021 viser at det har vært vanskelig for elevene å holde motivasjonen oppe til en utsatt standpunktvurdering, sier Nyhuus.

– Forholdene lå bedre til rette i år for å gjennomføre eksamen. Derfor hadde vi en forventning om at Brenna ville ta et skritt mot en mer normal skolehverdag denne våren, legger hun til.

Forslaget skal på høring

Kunnskapsministeren sier at forslaget skal på en høring og en endelig beslutning vil bli tatt kort tid etter det.

– Vi og andre har gitt mange innspill underveis. Det er vanskelig å se hva en ny høring nå vil gi av ny informasjon, sier Nyhuus.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.
Nyheter
Positive forslag for etter- og videreutdanning
Fire nye karriereveier og en ny rett til en introduksjonsperiode med veiledning for nyutdannede nyansatte er blant tiltakene utvalget for etter- og videreutdanning foreslår. – Dette er gode tiltak som...
Utdanning
Etterlengtet anbefaling for to-delt eksamen i matematikk
Tre måneder på overtid kom anbefalingen for eksamen i matematikk. Arbeidsgruppa anbefaler en fortsatt to-deling av matematikkeksamen for 10. trinn og matematikk T, R og S. For det praktiske matematikk...