image-3
Arbeid

Endringer i kompetanseforskrift på plass

Fra 3.april gjelder nye og skjerpede forskrifter til opplæringsloven, som sikrer at alle nyutdannede lærere har studiepoeng i fagene de skal undervise i.
AVRedaksjonen
25. april, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Den nye forskriften bekrefter erkjennelsen av at lærere trenger utdannelse i de fagene de skal undervise.  Desto verre blir det at forskriften fortsatt tillater skoleeierne å bruke lærere med liten eller ingen fagkompetanse. For dagens elever er det liten trøst at denne forskriften vil sørge for at skolen kommer til å få sterkere fagmiljøer en gang i framtida, sier leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen.
 

Kompetansekrav for alle lærere
Forskriften innebærer at nye kompetansekrav kun skal gjelde for lærere som ble ferdigutdannet etter 1. januar 2014. Alle lærere utdannet før dette, skal kunne settes til å undervise etter dagens regler, som i realiteten åpner for utstrakt bruk av lærere uten formell kompetanse i undervisningsfaget.

Norsk Lektorlag mener at nye krav til kompetanse bør gjelde for all undervisning i skolen med virkning fra 2017. Det vil gi skoleeierne nok tid til å sørge for videreutdanning av undervisningspersonalet. Skoleeierne har allerede i mange år sagt at de satser på videreutdanning.

– For å få fart på arbeidet, særlig blant de minst aktive skoleeierne, bør kompetansekrav for undervisning gjøres gjeldende for alle lærere, ikke kun for nyutdannede, og fristen må være kort, sier Paulsen.

I alle fag
Norsk Lektorlag er opptatt av at kravene til kompetanse må gjelde i alle fag. Norsk, engelsk og matematikk er selvsagt viktige, med det er også de andre fagene i skolen.

– Elevene må ikke avspises med lærere som er dårligere skodd i musikk, formingsfag, kroppsøving, historie og samfunnsfag, naturfag, fremmedspråk osv.  Det er mangfoldet av skolefag som kan gjøre skolen interessant og variert for elevene, og da må de møte lærere som viser særlig innsikt i og entusiasme for ulike fag. Alle fag har litt ulike fagtradisjoner og ulike måter å arbeide på, og hvis lærerne er godt utdannet, vil de samlet sett kunne vise elevene at skolefagene speiler en verden der det er mye å lære. Vi må ikke tillate at skolen lar noen fag være B-fag, der det ikke er så nøye, sier Paulsen.

Utdanningsdirektoratet oppsummerer de nye forskriftene slik:
Barnetrinnet
• Den som skal undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk eller matematikk, må ha 30 studiepoeng som er relevant for faget.
Ungdomstrinnet
• Den som skal undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet, må ha 60 studiepoeng som er relevant for faget.
• Den som skal undervise i øvrige fag på ungdomstrinnet, bortsett fra valgfag, utdanningsvalg og arbeidslivsfag, må ha 30 studiepoeng som er relevant for faget.
Videregående skole
• Den som skal undervise i fag i den videregående skolen, må ha 60 studiepoeng som er relevant for det aktuelle faget.
• De som er tilsatt på bakgrunn av kravet i ny § 14-4 andre ledd bokstav d (fagbrev/svennebrev/annen yrkesfaglig utdannelse i videregående opplæring, to års yrkesteoretisk utdannelse utover videregående skole og fire års yrkespraksis etter videregående opplæring) må ikke ha 60 relevante studiepoeng, men minst ett av de to årene med yrkesteoretisk utdannelse utover videregående skole må være relevant for å undervise i faget.
Kravet gjelder ikke for å undervise i prosjekt til fordypning.

Kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget gjelder ikke for å undervise i morsmål, og de lærerne som var ferdig utdannet før 1. januar 2014.

 Relaterte lenker:

 

se mer innhold fra kategorien

ArbeidUtdanning
kompetanseutdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...