utdanning

Illustrasjonsfoto av en tavle med ordet "hei" skrevet på flere ulike språk. Foto: Istock.
Lektorbloggen
På tide med en nasjonal satsing på fremmedspråk
Skal vi lære flere språk, må vi gjøre noe drastisk med språkopplæringen både i skolen og høyere utdanning.
Illustrasjonsfoto av dansende ungdommer. Foto: iStock.
Lektorbloggen
Skolepolitikk med bind for øynene
Skolen får ikke bruke den nye dansesal på Lillehammer. I stedet har en privatskole tatt over kulturundervisningen i regionen, skriver tillitsvalgt Ulf Holberg.
image-1
Lektorbloggen
Kritisk mangel på sensorer og veiledere til lærermaster
Selvakkrediterte fagdidaktikere er ikke en god løsning for å bøte på mangelen av kvalifiserte sensorer og veiledere til masteroppgaven på lærerutdanningen.
image-6
Lektorbloggen
Mye står på spill når lærerutdanningene underfinansieres
Det kan se ut til at vi må velge mellom kvalitet og kvantitet, skriver Torberg Falch og Mari Nygård ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.
image-2
Lektorbloggen
Studerer ikke studentene lenger?
- Studenter som blander sammen informasjon og kunnskap forstår ikke at kunnskap også må innforlives. Har vi mistet den teoretiske nysgjerrigheten og den metodiske bevisstheten, spør Torbjørn L. Knutsen og Bernt Hagtvet, ...
image-7
Lektorbloggen
Grønt skifte krever bedre lærere og flere lektorer
Framgang til tross, matematikk-kunnskapene er langt lavere i dag enn i 2005, skriver leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen, fysikkprofessor ved HSN Lars M. Johansen og matematikkprofessor ved HSN Arvid Siqveland.
Lektorbladet
Hvordan kan kvaliteten på lærerutdanningene bli bedre?
Fremtidens verdiskaping skal bygges på kunnskap, og kvaliteten på utdanning på alle nivåer er avgjørende for om Norge fortsatt skal være et av verdens beste land å bo i. Lærere og lektorer er krumtapper i arbeidet for å ...
Utdanning
Høring om ny grunnskolelærerutdanning
Lektorlaget støtter forslaget om å bruke begrepet profesjonsfag, og er også positiv til at kunnskap om religion, livssyn og etikk skal inngå som en del av dette nye profesjonsfaget. Les hele høringssvaret fra Norsk Lekto...
Utdanning
Nødvendige opptakskrav for en bedre skole
Norsk Lektorlag støtter departementets ønske om å innføre krav om karakteren 4 i matematikk for opptak til lærerutdanningene fra 2016. - Det er nødvendig å heve inntakskravene til lærerutdanningene. Dette vil gi høyere l...