image-7
Arbeid

Dyptfølt bekymring, ikke billig taktikk

- Det er respektløst å omtale vår avvisning av arbeidstidsavtalen for lærere som billig protest og taktikk, sier Gro Elisabeth Paulsen, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
11. juni, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

I en spalte på Unios nettsted skriver Anders Folkestad blant annet:
«Skolenes Landsforbund (LO) og Lektorlaget (Akademikerne) er forresten ein uvanleg allianse. Protest og taktikk sameinar. Dei ser vel dette som ein vervekampanje. Den er billeg i dobbelt forstand. Og så håper dei vel at medlemmene overser at dei også har takka nei til framforhandla lønnstillegg.»

– Så langt har vi i Norsk Lektorlag valgt å konsentrere oss om vår egen debatt og ikke kommentere andre organisasjoner. Det er imidlertid umulig å ikke kommentere – og ta avstand fra – Anders Folkestads insinuasjoner om at vi i Lektorlaget ser på tariffsituasjonen som en vervekampanje. Dette vil jeg avvise, sier Paulsen.

En tydelig forverring
Norsk Lektorlag kunne ved slutten av meklingen ikke anbefale skissen fordi den inneholdt en arbeidstidsavtale som delvis var meget uklar og delvis en tydelig forverring.

– Bekymringen for arbeidsforholdene i skole er dyptfølt og meget alvorlig, og det er stor uro, særlig blant våre medlemmer i videregående skole. Jeg antar at samtlige lærerorganisasjoner nå har heftige interne diskusjoner om hvordan de skal takle resultatet av meklingen og særlig den delen av skissen som inneholder en ny arbeidstidsavtale i skolen, sier Paulsen.

– Det er også respektløst å antyde at vi ikke har vett nok til å innse at skissen også inneholder lønnstillegg. Jeg kan forstå at Anders Folkestad er frustrert over den vanskelige situasjonen, men frustrasjonen bør rettes mot KS som har presset fram et resultat som vekker så mye harme, sier Paulsen.

Relaterte lenker:

 

 

se mer innhold fra kategorien

ArbeidUtdanning
arbeidstidsavtale

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen
Hvordan kan skolene jobbe mer systematisk med å bedre skoletilbudet? Hvilke målinger av kvaliteten i norsk skole har vi bruk for? Regjeringen har satt ned et partssammensatt offentlig utvalg som skal ...
Arbeid
1446 færre lærere fikk tilbud om videreutdanning i år
Regjeringen melder at 5653 lærere får tilbud om videreutdanning. Det er det laveste tallet siden 2016. I fjor fikk 7099 lærere tilbud om videreutdanning.
Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...