image-2
Arbeid

Vurderer skissen i KS-området

Natt til 26. mai sa Norsk Lektorlag nei til å anbefale riksmeglerens forslag til løsning på årets tariffoppgjør i KS-området. Nå skal sentralstyret innen 25. juni svare riksmegleren på om vi sier endelig ja eller nei til forslaget, et forslag som først og fremst dreier seg om arbeidstid og lønn for undervisningspersonalet i skolen.
AVRedaksjonen
30. mai, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Situasjonen er spesiell, i og med den sterke motstanden mot den del av skissen som handler om arbeidstidsordningene i skolen. Vi har registrert mye uro og mange spørsmål om hva som nå skjer, sier Gro Elisabeth Paulsen, leder i Norsk Lektorlag.

Sentralstyret ønsker å innhente mest mulig informasjon om hvordan Norsk Lektorlags medlemmer i skolen og tillitsvalgte vurderer situasjonen.

– Vi kommer til å bruke tiden fram til 25.juni, og muligens ta flere runder med informasjonsinnhenting og meningsutveksling internt i organisasjonen. Vi vil derfor være tilbakeholdne med å diskutere alle detaljer i sosiale medier, sier Paulsen.

Selv om riksmeklerens skisse som ble lagt fram natt til 26. mai inkluderte en ny arbeidstidsavtale (SFS 2213), ble veilederen til denne først offentliggjort 28. mai.

– Etter at vi nå har sett den Veilederen som KS og Utdanningsforbundet er enige om, vil vi etter hvert kunne svare tydeligere på spørsmål om detaljer i skissen. Ellers er Norsk Lektorlags argumenter mot forslagene fra KS vel kjente, og de står fast, sier Paulsen.

 

Relaterte lenker:

 

Relaterte dokumenter:

 

 

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen
Hvordan kan skolene jobbe mer systematisk med å bedre skoletilbudet? Hvilke målinger av kvaliteten i norsk skole har vi bruk for? Regjeringen har satt ned et partssammensatt offentlig utvalg som skal ...
Arbeid
1446 færre lærere fikk tilbud om videreutdanning i år
Regjeringen melder at 5653 lærere får tilbud om videreutdanning. Det er det laveste tallet siden 2016. I fjor fikk 7099 lærere tilbud om videreutdanning.
Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...