image-1
Arbeid

Norsk Lektorlag anbefaler ikke riksmeklerens skisse i KS

- Norsk Lektorlag er svært kritiske til den arbeidstidsavtalen KS har klart å presse frem. Derfor har vi valgt å ikke anbefale den skissen riksmekleren la frem, sier Otto Kristiansen, forhandlingsleder for Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
26. mai, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Den nye arbeidstidsavtalen åpner i realiteten for kontortid for lærerne, og den legger opp til utvidelse av lærernes arbeidsår uten elever til stede.

– Vi ser behovet for økt tilgjengelighet, men heller enn å regulere tid til tilstedeværelse bør arbeidstidsavtalen si noe om hvordan man lokalt med dagens moderne teknologi skal sikre tid til tilgjengelighet for elevene, sier Kristiansen.

Kristiansen betegner det økonomiske oppgjøret som godt. Det gjennomsnittlige lønnstillegget vil i år bli på ca. fem prosent for lektorene i skolen.

Siden arbeidstidsavtalen for lærere er en sentral forbundsvis avtale, skal hver forening ta stilling til skissen. Norsk Lektorlag vurderer nå riksmeklerens skisse, og vil innen fristens utløp 25.juni gi sitt svar til riksmekleren på hvorvidt organisasjonen godtar skissen, herunder den nye arbeidstidsavtalen. I følge Norsk Lektorlags vedtekter er det sentralstyret som tar stilling til forslaget.

 

Relaterte dokumenter:

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

ArbeidLønn
arbeidstidlønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen
Hvordan kan skolene jobbe mer systematisk med å bedre skoletilbudet? Hvilke målinger av kvaliteten i norsk skole har vi bruk for? Regjeringen har satt ned et partssammensatt offentlig utvalg som skal ...
Arbeid
1446 færre lærere fikk tilbud om videreutdanning i år
Regjeringen melder at 5653 lærere får tilbud om videreutdanning. Det er det laveste tallet siden 2016. I fjor fikk 7099 lærere tilbud om videreutdanning.
Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...