image-9
Utdanning

Advarte mot å la praktiske utfordringer stoppe kompetanseløftet i skolen

- Vi forutsetter at eventuelle praktiske problemer ikke fører til at kompetanseløftet i skolen gis opp, sa Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag, under en høring i Stortingets KUF-komité torsdag.
AVRedaksjonen
05. februar, 2016
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Arbeiderpartiets representanter i KUF-komitéen har fremmet forslag om å be regjeringen redegjøre for mulige konsekvenser av innføringen av nye kompetansekrav og komme med en plan for innføringen. I tillegg vil Arbeiderpartiet åpne for å erstatte kravet om videreutdanning med en realkompetansevurdering. 4. februar ble det avholdt høring i komiteen, hvor sentrale organisasjoner i utdanningssektoren, samt representanter fra arbeidsgiversiden, var representert.

NLL mener det er bekymringsfullt når 50 % av lærerne på barnetrinnet er uten studiepoeng i engelsk, og at rundt 35% av grunnskolelærerne er uten studiepoeng i matematikk. Til sammen 32.000 lærere mangler formell kompetanse i norsk, engelsk, matematikk, samisk og tegnspråk, ifølge KS.

Helgesen viste under høringen til at Opplæringslovens §10-8 gir skoleeier ansvar for å legge til rette for at lærere som mangler kompetanse skal få mulighet til å fornye og utvide den faglige og pedagogiske kompetansen.

– Målet med kompetansekravene er å få slutt på den utstrakte bruken av lærere uten formell kompetanse i undervisningsfagene, særlig i grunnskolen. Skoleeier har i praksis inntil 10 år med mulighet for dispensasjon for kravet. Dette bør være en tilstrekkelig periode for å heve kompetansen på lærerkorpset, og skoleeier forventes å ta ansvar for å planlegge og gjennomføre dette, sa Helgesen.

Vil ikke erstatte kompetansekrav med vurdering av realkompetansen
Forslaget om å erstatte kompetansekravet med en vurdering av realkompetansen til lærere som fylte kravene for å bli tilsatt i undervisningsstillinger før 1. januar 2014, ble ikke tatt godt i mot av organisasjonene som stilte på høringen i Stortinget.

Lektorlagets leder Rita Helgesen var tydelig på at en ser det som selvsagt at lærerne skal ha tilstrekkelig formalkompetanse – altså fordypning i de fagene de underviser i.

– Lærernes status er allerede svekket, og det er tverrpolitisk enighet om å heve kvalitetsnivået i skolen. Å nøye seg ned en realkompetansevurdering av eksisterende undervisningspersonale, som skal virke i skolen i opptil 30-40 år fremover, styrker ikke kvaliteten, sa Helgesen.

Helgesen advarte også mot at Stortinget i så tilfelle ville sende et signal som svekker troverdigheten til utdanningssystemet.

-Hvilket syn på verdien av utdanning sender vi til samfunnet og elevene, hvis ikke lærerne må ha oppdatert formell kompetanse, spurte Helgesen.
 

Bør gripe mulighetene
Lektorlagets leder er i stedet opptatt av å se mulighetene kompetansekravene innebærer, både for enkeltlærere og for skolen som helhet.

– Jeg tror ikke vi trenger flere grundige, sentrale planer for å få til dette. Den enkelte skole må se på hvilke lærere de har og sette sammen lærerkollegier for de enkelte klassene ved å matche nyutdannede med de mer erfarne, og få til god læring på tvers. Jeg ser at skolene har en utfordring her, men kompetansekravene innebærer først og fremst en mulighet.Kompetansekravene vil i praksis innebære et reelt tilbud om videreutdanning. Dette er ikke noe vi skal klage over. Endelig får vi muligheten til å kvalifisere oss med støtte fra skoleeier. Alle elever fortjener de beste lærerne i alle fag, og dette må vi jobbe sammen for å få til, sa Helgesen.

Representantforslaget er nå til behandling i KUF-komitéen.

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
kompetanse

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Alle elever trenger kvalifiserte lærere
Regjeringen vil ha varig unntak fra kompetansekravene for undervisning for lærere utdannet før 2014. – Dette er en mangel på respekt for elevenes behov for kvalifiserte lærere, sier Norsk Lektorlags l...
Utdanning
Flere fullfører videregående på normert tid
80,5 prosent av dem som begynte på videregående opplæring i 2015, har fullført på normert tid. – Skal vi få enda flere til å fullføre, trenger vi flere kompetente lærere og lektorer, faglig kvalifiser...
Utdanning
Gjeninnfører fraværsgrensen høsten 2022
Regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen fra skolestart. – Det er viktig å gjeninnføre elevplikter som underbygger et godt læringsmiljø, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.