arbeidsforhold

Illustrasjonsfoito av to venner på café. Foto: iStock.
Juridisk talt
Vennskap og slektskap på jobb
Kjærlighet på jobb kan være utfordrende, men også nære vennskapsbånd og familierelasjoner i skolen kan skape utfordringer for arbeidsmiljøet og i habilitetsspørsmål.
Norsk Lektorlag mener
Høringsuttalelse om forlengelse av midlertidige lover om tilpasning av opplæringsloven i forbindelse med korona
Norsk Lektorlags høringsuttalelse om forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasning av opplæringsloven i forbindelse med korona.
image-3
Lektorstudentene
Veiledning – hva har du krav på?
Hva kan du forvente av veiledning som nyutdannet nyansatt lektor? En god del, faktisk!
Lektorbladet
Mobilbruk med privat telefon?
De færreste lektorer opplever at skolen kjøper mobiltelefon til dem eller betaler mobilregningene. Allikevel pålegges stadig flere lektorer å bruke sin privat kjøpte og betalte mobiltelefon i arbeidet.
Lektorbladet
Egen mobiltelefon og samtykke
Kan rektor oppgi ansattes private mobilnummer på skolens nettside?
Juridisk talt
Kjærlighet på jobb – ikke bare en privatsak
Kjærlighetsforbud på jobb er ikke en god idé, men gode retningslinjer og klarhet i rammene er ønskelig og nødvendig – både for dem det gjelder og deres ledere og kollegaer.
Juridisk talt
Retten til å fortsette i stillingen
Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 15-11 om arbeidstakers rett til å fortsette i stillingen mens tvist om rettsmessig oppsigelse eller avskjed pågår, er både praktisk og prinsipielt viktig.
Juridisk talt
Organisasjonsfrihet og ansettelser
Er det lov å stille spørsmål som er egnet til å kartlegge søkernes fagforeningstilhørighet og fagpolitiske sympatier?
Juridisk talt
Opphør av arbeidsforhold grunnet alder
En ny lovbestemmelse trådte i kraft 1.januar 2010. Et arbeidsforhold kan bringes til opphør når den ansatte fyller 70 år.