arbeidsforhold

Illustrasjonsfoto av en kvinne som er på et møte. Foto: Istock.
Juridisk talt
Kalt inn på teppet? Hva du IKKE bør gjøre
Når det oppstår problemer på jobben, er det noen typiske feller det er lett å gå i som arbeidstaker.
Illustrasjonsfoito av to venner på café. Foto: iStock.
Juridisk talt
Vennskap og slektskap på jobb
Kjærlighet på jobb kan være utfordrende, men også nære vennskapsbånd og familierelasjoner i skolen kan skape utfordringer for arbeidsmiljøet og i habilitetsspørsmål.
Norsk Lektorlag mener
Høringsuttalelse om forlengelse av midlertidige lover om tilpasning av opplæringsloven i forbindelse med korona
Norsk Lektorlags høringsuttalelse om forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasning av opplæringsloven i forbindelse med korona.
Lektorbladet
Mobilbruk med privat telefon?
De færreste lektorer opplever at skolen kjøper mobiltelefon til dem eller betaler mobilregningene. Allikevel pålegges stadig flere lektorer å bruke sin privat kjøpte og betalte mobiltelefon i arbeidet.
Lektorbladet
Egen mobiltelefon og samtykke
Kan rektor oppgi ansattes private mobilnummer på skolens nettside?
Juridisk talt
Kjærlighet på jobb – ikke bare en privatsak
Kjærlighetsforbud på jobb er ikke en god idé, men gode retningslinjer og klarhet i rammene er ønskelig og nødvendig – både for dem det gjelder og deres ledere og kollegaer.
Juridisk talt
Retten til å fortsette i stillingen
Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 15-11 om arbeidstakers rett til å fortsette i stillingen mens tvist om rettsmessig oppsigelse eller avskjed pågår, er både praktisk og prinsipielt viktig.
Juridisk talt
Organisasjonsfrihet og ansettelser
Er det lov å stille spørsmål som er egnet til å kartlegge søkernes fagforeningstilhørighet og fagpolitiske sympatier?
Juridisk talt
Opphør av arbeidsforhold grunnet alder
En ny lovbestemmelse trådte i kraft 1.januar 2010. Et arbeidsforhold kan bringes til opphør når den ansatte fyller 70 år.