arbeidsforhold

Norsk Lektorlag mener
Høringsuttalelse om forlengelse av midlertidige lover om tilpasning av opplæringsloven i forbindelse med korona
Norsk Lektorlags høringsuttalelse om forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasning av opplæringsloven i forbindelse med korona.
Tillitsvalgt
Relevante avtaler for Norsk Lektorlag
Her finner du en oversikt over hovedavtaler, hovedavtaleveileder og hovedtariffavtaler.
image-5
Lektorstudentene
Veiledning – hva har du krav på?
Hva kan du forvente av veiledning som nyutdannet nyansatt lektor? En god del, faktisk!
image-9
Lektorbladet
Mobilbruk med privat telefon?
De færreste lektorer opplever at skolen kjøper mobiltelefon til dem eller betaler mobilregningene. Allikevel pålegges stadig flere lektorer å bruke sin privat kjøpte og betalte mobiltelefon i arbeidet.
image-10
Lektorbladet
Egen mobiltelefon og samtykke
Kan rektor oppgi ansattes private mobilnummer på skolens nettside?
Illustrasjonsbilde av kollegaer som prater sammen. Foto: Istock.
Juridisk talt
Kjærlighet på jobb – ikke bare en privatsak
Kjærlighetsforbud på jobb er ikke en god idé, men gode retningslinjer og klarhet i rammene er ønskelig og nødvendig – både for dem det gjelder og deres ledere og kollegaer.
Juridisk talt
Retten til å fortsette i stillingen
Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 15-11 om arbeidstakers rett til å fortsette i stillingen mens tvist om rettsmessig oppsigelse eller avskjed pågår, er både praktisk og prinsipielt viktig.
Juridisk talt
Organisasjonsfrihet og ansettelser
Er det lov å stille spørsmål som er egnet til å kartlegge søkernes fagforeningstilhørighet og fagpolitiske sympatier?
Juridisk talt
Opphør av arbeidsforhold grunnet alder
En ny lovbestemmelse trådte i kraft 1.januar 2010. Et arbeidsforhold kan bringes til opphør når den ansatte fyller 70 år.