Norsk Lektorlag mener

image-3
Norsk Lektorlag mener
NKVS: Lærerkompetanse viktig for kvalitet i skolen
Norsk Lektorlag mener det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet må overvåke hvordan skolen bidrar til elevenes læring og trivsel. Lærerens kompetanse står sentralt og bør inn i NKVS.
Norsk Lektorlag mener
Abridged version of Norsk Lektorlag’s educational policy programme
Norsk Lektorlag mener
Kortversjonen av Norsk Lektorlags utdanningspolitiske program (nynorsk)
Norsk Lektorlag mener
Oanehisveršuvdna Norgga lektorsearvvi oahpahuspolitihkalaš prográmmas
Norsk Lektorlag mener
Høringsuttalelse om forlengelse av midlertidige lover om tilpasning av opplæringsloven i forbindelse med korona
Norsk Lektorlags høringsuttalelse om forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasning av opplæringsloven i forbindelse med korona.
Norsk Lektorlag mener
Norsk Lektorlags forslag til revidering av smittevernarbeidet i skolen
Norsk Lektorlags forslag til Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet for revidering av smittevernarbeidet i skolen.
Norsk Lektorlag mener
Høringsinnspill om lærerrekruttering, Dokument 8:85 S (2020–2021)
Norsk Lektorlags innspill i høringen om 16 forslag for lærerrekruttering som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har lagt frem.
Norsk Lektorlag mener
Høringssuttalelse om forslag om nye midlertidige regler om hjemmeopplæring
Norsk Lektorlags høringsuttalelse om forslaget om nye midlertidige regler om hjemmeopplæring.
Norsk Lektorlag mener
Norsk Lektorlags høringsuttalelse til forskriftsfesting av retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling