Illustrasjonsfoto av en kvinne som er på et møte. Foto: Istock.
Juridisk talt

Kalt inn på teppet? Hva du IKKE bør gjøre

Når det oppstår problemer på jobben, er det noen typiske feller det er lett å gå i som arbeidstaker.
AVDagne Nordli, seniorrådgiver
10. februar, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Denne artikkelen er publisert i Lektorbladet #1 2022. (Lenke til hele Lektorbladet digitalt)

I vår kontakt med medlemmer i personalsaker registrerer vi noen ganger det som kan kalles uheldig jobbadferd. Det kan handle om noe man har sagt eller gjort på jobb som har vist seg å ha blitt uheldig for en selv– enkeltepisoder eller en viss væremåte over tid som ledelsen og kolleger reagerer på. Det kan videre handle om noe som skjer underveis når en personalsak er et faktum, og man kalles inn til møter med ledelsen med tilbud om eller oppfordring til å ta med tillitsvalgt.

Det oppleves alltid tungt å få kritikk for egen væremåte på jobb. Ofte kommer kritikken overraskende på den det gjelder. Da er det lett å gå i forsvar og si eller gjøre noe uheldig som eskalerer saken. I denne artikkelen skal vi gjøre rede for noen typiske feller det er lett å gå i som arbeidstaker når problemer oppstår, og hva du kan gjøre for å unngå disse fellene.

Vi må her ile til og si at tilfeller av uheldig adferd selvsagt også forekommer på arbeidsgiversiden, selv om man med rimelighet kan stille høyere krav til profesjonell opptreden av dem som er i en lederposisjon. Vi vil i alle personalsakene vi blir involvert i, også vurdere hvordan arbeidsgiveren opptrer overfor deg. Vi bistår deg i å få på bordet alt som kan bidra til å nyansere saken din. Men fokus her er altså på å bevisstgjøre deg om hva du selv kan bidra med for at en sak som gjelder deg, forhåpentligvis kan bringes ut av verden i minnelighet – uten konsekvenser for arbeidsforholdet ditt.

Situasjonsbeskrivelse

Du er innkalt til et møte med rektor og bedt om å ta med deg tillitsvalgt. Møtet skal handle om sider ved arbeidsutførelsen din. Noen ganger står det ikke mer enn det, eller det gis noen stikkord om hva dette handler om, som elevklager eller klager fra kolleger på manglende vilje til samarbeid. Noen ganger kan rektor vise til nylige uheldige episoder på jobb med deg involvert.

Felles for de fleste slike innkallinger er at det er lite konkret informasjon i innkallingen, og at de setter i gang et ras av forsvarsverker for den som har mottatt innkallingen. Følelser til tross – hva bør du likevel ikke gjøre?

Ikke unnlat å kontakte tillitsvalgt

Det er som regel lurt å ha med seg en støtteperson i et slikt møte, så kontakt din tillitsvalgte på arbeidsplassen eller Norsk Lektorlag sentralt, og gjør det så raskt som overhodet mulig. Hvis vi vurderer det som nødvendig, bistår vi deg med å få med deg noen i møtet, på et lavt nivå, for ikke å eskalere saken. Det er som regel ikke på dette nivået at man stiller med jurist.

Om det ikke passer på det angitte tidspunktet, kan du be om å få utsatt møtet til det passer for den du vil ha med deg. Det er vanlig prosedyre og vil bli godtatt av rektor.

Aldri vurder ikke å stille i et møte

Å nekte å stille i et møte som arbeidsgiveren har kalt deg inn til, betraktes som ordrenekt og er noe arbeidsgiveren vil se på som alvorlig. Det gjelder selv om du synes at årsaken til at du er kalt inn til møte, er bagatellmessig, eller at du mener ledelsen har tvilsomme motiver for å kalle deg inn. Å unnlate å møte er altså aldri et alternativ, men du kan be om at møtet utsettes til det passer den du vil ha med deg, eller for at du skal få bedre tid til å forberede deg.

Ikke forlang å få alle detaljer i saken for at du skal stille. Spør gjerne om du kan få mer informasjon i forkant, men aksepter også at arbeidsgiveren vil gi deg sentral informasjon i selve møtet. Merk deg likevel at du ikke skal måtte kommentere det som kommer frem, over bordet. Be i møtet om mest mulig skriftlig dokumentasjon, og si at du kommer tilbake med dine kommentarer.

Dette følgende er ekstra vanskelig – men:

Ikke fyk rundt på jobb og snakk om saken din

Mange går i denne fella – av ulike årsaker. Det kan handle om et forståelig behov for å skaffe seg allierte. Det er lett å føle seg ensom i denne typen sak. Da er det første mange griper til, å skaffe seg meningsfeller. Vårt råd er at du heller snakker med en fortrolig utenforstående. Ikke ring tidligere kolleger heller. Du vet aldri hvordan denne typen henvendelser vil slå ut. Ei heller bør du konfrontere kolleger med konfliktstoff relatert til møtet du skal i. Har dere noe usnakket, er det bedre at dere gjør det som en del av oppfølgingen av saken fra ledelsens side.

Dessverre ser vi at en del medlemmer i denne typen saker blir dypt skuffet over kolleger som de hittil har stolt fullt og fast på. Bruk noen utvalgte utenforstående til å dele sinne og frustrasjon med. Det kan være en god venn eller et familiemedlem. Ellers så har vi i Norsk Lektorlag folk til slikt. Bruk oss, og stol på at vi setter naturlige grenser om nødvendig.

Ikke forsøk å løse situasjonen gjennom å be legen om sykmelding

Vi skal selvsagt ikke fraråde deg å bli syk. Man kan selvsagt bli syk av for store psykiske belastninger på jobb. Men det vi vil formidle her, er at en sykmelding i de fleste tilfeller bare virker utsettende på slike saker. På et eller annet tidspunkt må du ta tyren ved hornene, og vi anbefaler alltid medlemmene våre å forsøke så godt de kan å stå i den vanskelige situasjonen og fortsette å gå på jobb.

Ikke la følelsene løpe av med deg

Sørg for å ha ventilert med utenforstående før møtet, og legg en slagplan med oss som fagforening og den du skal ha med deg i møtet, for hva som skal sies og ikke. Hold deg til planen, hold tilbake følelser der og da og vær saklig. Det kan være fristende å karakterisere og kritisere ledelsen og involverte kolleger i et møte der du føler deg misforstått og utsatt. Det vil bli skrevet ned og kan bli brukt mot deg. Utsagn som at du ikke har tillit til ledelsen, at de er inkompetente eller er ute etter deg, eller at du ser på dette som en mobbe- eller trakasseringssak, vil kunne eskalere saken.

Du vil antagelig erfare at det blir lettere å gjennomføre et slikt møte når du har en plan for hvordan du skal opptre.

Vi vil som din fagforening selvsagt ta det på alvor hvis du føler deg mobbet, men det blir som en eventuell oppfølging frem i tid når vi kjenner saken din bedre. Innledningsvis, til man har full oversikt i saken, er det best å forsøke å få mest mulig informasjon om hva ledelsen har å utsette på deg, og dernest fokusere på hvordan du kan få frem din versjon av saken overfor ledelsen. Samtidig vil vi selvsagt påpeke det hvis ledelsen ikke opptrer saklig, ryddig og vennlig overfor deg.

Det er når det stormer på jobb, at det er aller viktigst å være organisert og å ha noen i ryggen. Skulle du være så uheldig å bli kalt inn på teppet, har du ved hjelp av både fagforeningen og din egen bevisstgjøring rundt hvordan du skal håndtere saken, de aller beste forutsetninger for at saken løses på lavest mulig nivå.

se mer innhold fra kategorien

Juridisk taltLektorbladet
arbeidsforholdtillitsvalgt

Flere artikler du kanskje er interessert i

Juridisk talt
Makt og vold i skolen
Regjeringen vil lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen i skolen. Forslagene går ikke langt nok i å rydde i alle gråsonene knyttet til tvang, avverging og skadeforebygging.
Lektorbladet
Jussen er kommet for å bli
Jussen har festet grepet om skolen, noe som har ført til et jag etter dokumentasjon. Lærernes arbeidstidsavtale beskytter fint lite mot den økte tidsbruken som følger.
Juridisk talt
Gruppestørrelse har noe å si!
Stadig mer overfylte klasserom er et økende problem. Det handler om elevenes lovpålagte rettigheter, men like mye om lektorenes arbeidsbelastning.