image-10

Kontingent

Norsk Lektorlag har fast lav kontingentsats. Sammenlignet med fagforeninger som bruker prosenttrekk av bruttolønn, kommer de fleste rimeligere ut ved å velge oss.

Fagforeningskontingent er fradragsberettiget. Fra og med 2023 økes fradraget til 7700 kroner. Norsk Lektorlags Landsmøte vedtar kontingenten.

Norsk Lektorlag innrapporterer til skattemyndighetene hvor mye du har betalt i medlemskontingent, og fradraget skal bli automatisk ført inn på din skattemelding. Husk å sjekke selvangivelsen din.

Merk at du må være yrkesaktiv for å få fratrekk.

Meld deg inn i Lektorlaget her! (lenke)

Kontingentsatser fra 01.01.2024

Ordinært medlemskap: Kr 520,- per måned
Inntil 50% stilling:Kr 260,- per måned
Ulønnet permisjon/uten normal arbeidsinntekt:Kr 80,- per måned
Første yrkesaktive år:Gratis
Pensjonister: Kr 420,- per år
Studenter: Gratis

Avtalegiro eller e-postfaktura

For å kunne holde lav kontingent bruker Norsk Lektorlag AvtaleGiro eller e-postfaktura istedet for ordningen med lønnstrekk fra arbeidsgiver.

Med AvtaleGiro slipper du å huske på betalingen, den skjer automatisk på forfallsdato. Du registrerer selv AvtaleGiro i nettbanken når første faktura er betalt, eller med en lenke du får fra oss.

Ønsker du ikke AvtaleGiro, får du månedlig faktura på e-post. Du kan avtale færre betalingsterminer.

Vær oppmerksom på:

  • at når du melder deg inn i Norsk Lektorlag, må du selv huske å melde deg ut og stoppe lønnstrekk hvis du er medlem i en annen fagforening. Vi har ikke mulighet til å gjøre dette for deg.
  • at du selv er ansvarlig for at riktig kontingent blir betalt, og plikter å informere oss om endringer i ansettelsesforhold, for eksempel hvis du bytter arbeidsplass, går ut i permisjon eller pensjonerer deg.