image-10
Utdanning

Advarer mot nivåsenking av lærer- og lektorutdanninger

Regjeringen kommer med feil tiltak hvis målet er å rekruttere til læreryrket, var budskapet til Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på Stortinget. – Nivåsenking og light-versjoner av utdanningene er ikke veien å gå, understreker hun.
AVRedaksjonen
25. april, 2024

På den muntlige høringen om profesjonsmeldingen på Stortinget i dag var Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus tydelig:

– Regjeringens tilnærming i stortingsmeldingen synes å være å møte utfordringer ved å senke krav og å åpne for større variasjon i lærer- og lektorutdanningene. Rekrutteringsutfordringer må løses på andre måter. Noe handler om studiene, men det meste handler om skolen som arbeidsplass, sa hun i høringen.

– Nivåsenking og light-versjoner er ikke veien å gå, sa Nyhuus om grepene regjeringen ønsker å ta i lektor- og lærerutdanningene.

Hun advarte mot at regjeringens grep kan bidra til å forsterke narrativet om at akademiske krav i utdanningene våre ikke er et gode.

– Lektorutdanningene og grunnskolelærerutdanningen skal være forskningsbasert, ha hovedvekt på undervisningsfagene og gi reell mulighet til god faglig fordypning. Utdanning i skolens fag skal ligge tett opptil universitetenes vitenskapsfag, det sikrer elevene våre, sa hun.

Regjeringen vil fjerne masterkrav for PPU

Regjeringen ønsker å korte ned lærerutdanningene og foreslår:

  • at PPU kan tas i en integrert master på to år, mot dagens ekstraår
  • å innføre en erfaringsbasert PPU
  • å innføre forsøk med felles utdanningsløp for 1.-10. trinn

Regjeringen vil fjerne kravet om master for å komme inn på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) midlertidig. Ordningen skal gjelde fram til 2030 for søkere som har en bachelorgrad og minst to års arbeidserfaring fra skolen.

– Regjeringens forslag om en komprimert og integrert PPU-master undergraver i realiteten den kvaliteten og faglige tyngden som i dag kjennetegner kandidater som ta PPU, sa Nyhuus.

Viderefører opptakskravene

– Det skal være høye opptakskrav til all lærerutdanning, sa Nyhuus.

Lektorlaget støtter at regjeringen vil videreføre nasjonale nivåkrav for opptak til lærerutdanningene, men er bekymret over at regjeringen skriver at dette er «inntil videre».

– Det er urovekkende at regjeringen åpner for dispensasjoner for nivåkrav, sa Nyhuus.

Krever bedre samordning av studieløpet

Leder av Lektorstudentene Natalie Woldengen deltok også på den muntlige høringen.

– Studieløpet i lektorprogrammene bør være samordnet på tvers av de ulike studiestedene, særlig organiseringen av pedagogikkundervisning og praksis, sa hun.

Woldengen trakk også frem at Lektorstudentene ønsker nasjonale standarder for praksis som kan sikre kvaliteten for alle lektorstudenter, uansett studiested.

se mer innhold fra kategorien

LektorstudenteneUtdanning
ppuutdanningsprogram

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Lektorlaget foreslår egen fraværsmodell
Lektorlaget mener ingen av alternativene til nye fraværsregler for videregående fra Utdanningsdirektoratet holder mål. – Vi ønsker en justering av dagens modell, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Le...
Utdanning
– Steng bakdøra til klasserommet for godt
– Fjern unntaksmuligheten som gjør at ufaglærte kan ansettes som lærer, sa Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høringen om endringer i opplæringsloven.
Lektorstudentene
Skal lede Lektorstudentene
Natalie Woldengen har tatt over stafettpinnen som leder i Lektorstudentene. Med seg som nestleder får hun Anne Aurora Ekeland Bjørkly. De vil jobbe for å forbedre lektorstudiene.